Passende bekostiging in de msz

Om de zorg voor patiënten ook in de toekomst toegankelijk en van goede kwaliteit te houden moet er een omslag plaatsvinden naar passende zorg. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn doelen overeengekomen en maatregelen afgesproken die hieraan bijdragen. Om de doelen van het IZA te bereiken moet ook de bekostiging van zorg meebewegen.

Bekostiging moet patiënt en inhoud volgen 

De huidige bekostiging van de medisch-specialistische zorg ondersteunt de beweging naar passende zorg onvoldoende. Daarom onderzoekt de NZa de komende periode samen met veldpartijen welke verbeteringen nodig zijn. We doen dit aan de hand van een aantal thema’s die aansluiten bij de afspraken in het IZA.

Verbeterthema’s

De NZa start met het verbeteren van de bekostiging van de medisch-specialistische zorg aan de hand van de volgende thema’s:

Ga naar het overzicht van projecten binnen deze thema's.

Regelrust huidige dbc-systeem

Om de beweging naar passende zorg in de medisch-specialistische zorg te stimuleren, zullen wij samen met vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken aan deze thema’s. Dat betekent ook dat we voor het huidige dbc-systeem een periode van regelrust introduceren. De komende 5 jaar voeren we alleen noodzakelijke wijzigingen uit, die de beweging naar passende zorg ondersteunen. We roepen partijen op zelf kritisch te kijken naar de noodzaak van het indienen van een wijzigingsverzoek. 

Samen met de sector

Bij het uitwerken van de verschillende thema’s trekken we samen op met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten. We vragen hen om mee te denken over de belemmeringen die zij nu ervaren door de bekostiging en waar wij nog andere verbeteringen moeten doorvoeren. Ook vragen wij hen om inspirerende voorbeelden met ons te delen. Waar dat nodig is, zal de NZa knopen doorhakken om te komen tot passende bekostiging voor de medisch-specialistische zorg. Als de bekostiging wordt aangepast, zullen we dit op een gecontroleerde manier doen. We faciliteren dat partijen in deze periode over voldoende informatie blijven beschikken, bijvoorbeeld voor de contractering.

Meer op zichzelf staande wijzigingen willen we afronden in 2023. De komende 5 jaar richten we ons ook op meer complexe wijzigingen. Vanwege de grote onderlinge samenhang van deze wijzigingen zullen we deze na 5 jaar in één keer doorvoeren om verlies van managementinformatie te voorkomen.

Inspirerende contracten msz

De bekostiging is een stukje uit de grote puzzel die bijdraagt aan de transformatie naar passende zorg. Iedereen dient hierin zijn verantwoordelijkheid te pakken. Ook nu is er al veel mogelijk. Een aantal inspirerende voorbeelden uit de praktijk over hoe ziekenhuizen en zorgverzekeraars via de contractering bijdragen aan de transformatie naar passende zorg kunt u vinden in de informatiekaart inspirerende contracten msz 2022.

Wilt u hierover doorpraten?

Wilt u hierover doorpraten? Of heeft u ideeën bij hoe we de bekostiging van de medisch-specialistische zorg kunnen verbeteren?

Neem dan contact op met: