Snel naar:

Ziekenhuisgang met mensen
© ISK

Toezicht op de medisch-specialistische zorg

Wij zien erop toe dat zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg hun behandelingen correct in rekening brengen. Dit doen we om de zorg voor patiënten en verzekerden ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.

We beschermen

Patiënten moeten kunnen zien wat de behandeling hen gaat kosten en of de nota klopt. Klopt deze niet en komt de patiënt er met zijn zorgaanbieder en zorgverzekeraar niet uit, dan kan hij bij ons een melding doen. Door de meldingen die we ontvangen doen we regelmatig onderzoek en komen we waar nodig in actie. We stimuleren dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken om periodiek nota’s te controleren. 

We helpen

De medisch-specialistische zorg is een complexe zorgsector. Daarom helpen we u graag om met de regels vertrouwd te raken. Onze e-learning maakt u in korte tijd wegwijs in de regels. Ook organiseren we regelmatig informatiebijeenkomsten om de regels toe te lichten. En we zijn continu in gesprek met zorgverzekeraars en zorgaanbieders om knelpunten in het registreren en declareren aan te pakken.

We denken mee

De zorg correct registreren en declareren is niet de verantwoordelijkheid van slechts één afdeling. Daarvoor is het te belangrijk. Daarom denken we graag mee over goed bestuur en hoe u correct declareren in uw zorginstelling kunt vormgeven met behulp van goede bedrijfsvoering. Bekijk voor meer informatie ons rapport Compliant registreren en declareren ziekenhuiszorg.

We komen in actie

Als we op basis van meldingen zien, dat er echt iets niet goed gaat, dan ondernemen we actie. Dat kan op verschillende manieren. We bespreken signalen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Als we constateren dat de regels worden overtreden kunnen we ook gebruik maken van handhavingsinstrumenten. Lees voor meer informatie ons Handhavingsplan of ga naar het overzicht van onze handhavingsbesluiten

Toezicht op concentraties in de zorg

Wilt u fuseren of is er sprake van een overname dan is hiervoor goedkeuring van de NZa nodig. In de factsheet over fusies leest u hier meer over.

Klik hier voor het Aanvraagformulier Zorgspecifieke concentratie toets en de toelichting. De toelichting vindt u bij het aanvraagformulier als 'inkomende relatie'.

Declareren van zorg - de juiste zorg én de juiste rekening

(Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Als u in de zorg werkt voelt u een grote verantwoordelijkheid naar de patiënt.

HATSJIE

Voor de juiste zorg én voor de juiste rekening.
Maar bij het registreren en declareren kan er wel 's wat misgaan.
Soms wordt per ongeluk een andere behandeling geregistreerd dan geleverd.
Onverzekerde zorg wordt geregistreerd als verzekerde zorg.
Of er wordt meer zorg gedeclareerd dan is verleend.
Loopt u in uw organisatie hier ook tegenaan dan kunt u daar wat aan doen.
Bespreek het met collega's, check de regels of vraag het de Nederlandse Zorgautoriteit.
Vermoedt u dat er iets niet goed gaat met registreren of declareren dan zijn er verschillende mogelijkheden.
Probeer het intern op te lossen.
Overleg het met collega's, een leidinggevende of een vertrouwenspersoon.
Of misschien is er een intern meldpunt.
Ook is het mogelijk uw melding te doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit.
Dit kan telefonisch of via het online meldingsformulier.
Dat kan ook anoniem. NZa-medewerkers helpen u altijd verder.
Onderneem dus actie, want alleen door het aan te kaarten kan uw organisatie leren van fouten en deze mogelijk herstellen.
Zo houden we samen de zorg toegankelijk én betaalbaar.
Kijk voor meer informatie op onze website. Of bel ons.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit verschijnt. Beeldtekst: www.nza.nl/meldpunt. 088-770 8 770.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT WEG