Kerncijfers medisch-specialistische zorg

Langste wachttijd polikliniekbezoek

Langste wachttijd polikliniekbezoek
2017*2018*2019**
Allergologie7.89.58.0
Maag- darm- leverziekten (MDL)6.56.35.7
Kaakchirurgie4.54.74.8
Klinische geriatrie4.14.03.7
Neurochirurgie4.34.44.1
Oogheelkunde8.78.47.4
Pijnbestrijding anesthesiologie5.24.44.4
Psychiatrie4.24.75.2
Reumatologie5.14.85.8
Revalidatie5.54.94.1

Bovenstaande specialismen hebben de langste wachttijden voor een polikliniekbezoek in de genoemde periode. De norm voor deze wachttijden is maximaal 4 weken. Op volksgezondheidenzorg.info staat een volledig overzicht van wachttijden in de medisch specialistische zorg.

*Bron: Mediquest. Cijfers 2018: januari-juni. ** Bron: NZa. Cijfers 2019: januari-juni. Brontabel als csv (327 bytes)

Totaal aantal zorgaanbieders

Totaal aantal zorgaanbieders
Algemene ziekenhuizenCategorale instellingenumc'szbc's
201284658288
201384658274
201482778260
201576778248
201671768229

In Nederland bieden diverse instellingen medisch-specialistische zorg aan. Uit de figuur blijkt dat het aantal zorgaanbieders de afgelopen jaren licht afneemt. Het aantal zbc's dat een contract heeft met een zorgverzekeraar, is gedaald tussen 2012 en 2016. De afname van het aantal algemene ziekenhuizen komt door recent doorgevoerde fusies.

NZa Brontabel als csv (150 bytes)

Aantal patiënten msz

Aantal patiënten msz
Aantal patienten (x miljoen)
Zenuwstelsel en zintuigen1.83
Nieuwvormingen1.33
Hartvaatstelsel1.31
Bewegingsapparaat1.28
Letsel0.8
Ademhalingswegen0.78
Spijsverteringsstelsel0.67
Urogenitaal systeem0.62
Kinderwens,zwangerschap, bevalling en postnatale zorg0.52
Endocriene, voedings en stofwisselingsziekten0.46
Huid en subcutis0.46
Psychische stoornissen0.16
Infectieziekten0.14
Allergieen0.11
Ziekten van bloed en bloedvormende organen0.05

In 2014 bezochten de meeste patiënten een instelling voor medisch-specialistische zorg met klachten aan het zenuwstelsel of de zintuigen. Binnen deze groep zijn patiënten met oogklachten in de meerderheid. Ook is de groep patiënten met kanker of een vermoeden daarvan (de zogenoemde ‘nieuwvormingen’) groot. Net als in 2013 is deze laatste groep ook groter dan het aantal patiënten met hart- en vaatziekten of klachten aan het bewegingsapparaat. De kosten per patiënt zijn het hoogst voor hart- en vaatziekten en voor de behandeling van kanker.

NZa/Vektis Brontabel als csv (473 bytes)
Omzet msz
HoofdgroepOmzet (miljard euro)
Hartvaatstelsel3.29
Nieuwvormingen3.27
Bewegingsapparaat2.09
Zenuwstelsel en zintuigen1.57
Letsel1.34
Spijsverteringsstelsel1.22
Urogenitaal systeem1.22
Kinderwens,zwangerschap, bevalling en postnatale zorg1.13
Ademhalingswegen1.05
Endocriene, voedings en stofwisselingsziekten0.5
Huid en subcutis0.24
Psychische stoornissen0.17
Infectieziekten0.17
Ziekten van bloed en bloedvormende organen0.08
Allergieen0.06
Brontabel als csv (474 bytes)
Kosten per patient
HoofdgroepOmzet (miljard euro)
Hartvaatstelsel2.51
Nieuwvormingen2.46
Kinderwens,zwangerschap, bevalling en postnatale zorg2.19
Urogenitaal systeem1.96
Spijsverteringsstelsel1.81
Letsel1.67
Bewegingsapparaat1.63
Ziekten van bloed en bloedvormende organen1.49
Ademhalingswegen1.35
Infectieziekten1.21
Endocriene, voedings en stofwisselingsziekten1.09
Psychische stoornissen1.05
Zenuwstelsel en zintuigen0.86
Allergieen0.55
Huid en subcutis0.53
Brontabel als csv (475 bytes)