Kerncijfers msz

  • Kosten van medisch-specialistische zorg stijgen in 2018 harder in vergelijking met 2017 dan in de jaren daarvoor.
  • Het aandeel dure geneesmiddelen in de totale kosten van de msz neemt toe, van 8,8% naar 9,3%.
  • In het cluster nieuwvormingen (kanker en goedaardige tumoren) stijgen de kosten met 211,3 miljoen euro het hardst in de periode 2016-2018. De grootste afname is te zien in het cluster kinderwens (21 miljoen euro).
  • Het aantal patiënten groeide tussen 2017 en 2018 harder (1,2%) dan in het jaar ervoor (0,3%).
  • De toename in het aantal unieke zorggebruikers tussen 2017 en 2018 is het grootst bij het cluster nieuwvormingen (38,5 duizend patiënten). De tweede grootste toename is bij het cluster overig (34,9 duizend patiënten).

We publiceren de gemiddelde wachttijden in de medisch-specialistische zorg op de website van Volksgezondheid en zorg.  

Totale kosten msz

Totale kosten msz In miljoenen euro's
201620172018
Totale kosten msz230772324724198

*Er is geen rekening gehouden met omzetplafonds of aanneemsommen

Bron: Vektis Brontabel als csv (55 bytes)

Groei totale kosten

Groei totale kosten In percentage
201620172018
Groei totale kosten2.75%0.74%4.09%
Bron: Vektis Brontabel als csv (56 bytes)

Kosten dure geneesmiddelen

Kosten dure geneesmiddelen In miljoenen euro's
2015201620172018
Totale uitgaven msz (mln. €)22.46023.07723.24724.198
Totale uitgaven dure geneesmiddelen (mln. €)1.7771.8842.0462.261
Stijging kosten dure geneesmiddelen per jaar (%)5,568,610,5
Aandeel dure geneesmiddelen in totale uitgaven msz (%)7,98,28,89,3
Bron: Vektis Brontabel als csv (292 bytes)

Aandeel doelgroepenclusters in kosten

Aandeel doelgroepenclusters in kosten
Doelgroepencluster201620172018
Ademhalingswegen6.2%6.1%6.0%
Bewegingsapparaat11.4%11.2%11.0%
Hartvaatstelsel17.9%17.9%17.7%
Kinderwens e.a.6.0%5.9%5.7%
Letsel7.9%7.8%7.8%
Nieuwvormingen18.4%18.7%18.9%
Spijsverteringsstelsel6.7%6.7%6.8%
Urogenitaal systeem6.4%6.4%6.5%
Zenuwstelsel en zintuigen8.8%9.1%9.2%
Overig10.1%10.2%10.4%

*Overige producten zijn vaak niet specifiek voor één aandoening gedeclareerd (denk aan add-on IC), waardoor het moeilijk is om ze in een doelgroep in te delen.

Bron: Vektis Brontabel als csv (372 bytes)

Toename doelgroepenclusters in kosten

Toename doelgroepenclusters in kosten In miljoenen euro's
Doelgroepencluster2016-2018 (mln. €)
Ademhalingswegen7,7
Bewegingsapparaat-4,6
Hartvaatstelsel65
Kinderwens e.a.-21
Letsel39,1
Nieuwvormingen211,3
Spijsverteringsstelsel53,6
Urogenitaal systeem47,4
Zenuwstelsel en zintuigen121,6
Overig121,2
Bron: Vektis Brontabel als csv (265 bytes)

Aantal unieke zorggebruikers per doelgroepencluster

Aantal unieke zorggebruikers per doelgroepencluster
Doelgroepencluster201620172018
Ademhalingswegen881,6881,9884,4
Bewegingsapparaat1357,41362,31372,4
Hartvaatstelsel1355,313481346,9
Kinderwens e.a.514,7498,4496,8
Letsel795,4783,4785,8
Nieuwvormingen1451,21470,21508,7
Spijsverteringsstelsel705,3709,3727,6
Urogenitaal systeem647,2655,3669,3
Zenuwstelsel en zintuigen1911,81925,71955
Overig1684,21692,31727,2
Totaal aantal unieke zorggebruikers6936,76958,37043,2
Bron: Vektis Brontabel als csv (459 bytes)