Kerncijfers msz

 • Er is een verschil tussen wat er in totaal is gedeclareerd en wat er aan daadwerkelijke kosten is gemaakt, rekening houdend met verrekeningen voor bijvoorbeeld gemaakte contractafspraken. Over het algemeen liggen de kosten na verrekening lager dan wat er initieel gedeclareerd is. Zowel in 2020 als ook in 2021 was dit niet het geval doordat er in de declaratiestromen geen rekening gehouden kon worden met de COVID-19 regelingen. De verwachting is dat de COVID-19 pandemie minder grote invloed heeft gehad op het gebruik van dure geneesmiddelen.
 • De totale msz kosten (incl. COVID-19 regelingen en na verrekening) zijn in 2021 gestegen naar rond 26,1 miljard euro, van bijna 25 miljard euro in 2020. De stijging van de totale msz kosten (incl. COVID-19 regelingen) lag in 2021 weerom bij 4,4%, net als het groeipercentage in 2020.
 • De uitgaven aan dure geneesmiddelen (na verrekening) zijn tussen 2020 en 2021 met 6,1% toegenomen naar ruim € 2,6 miljard en omvatten in 2021 10,5% van de totale kosten van de msz (na verrekening en exclusief covidregelingen*).
 • In het hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch-specialistische zorg (msz) is afgesproken dat het macrokader msz in de jaren 2019 tot en met 2022 maar heel beperkt mag groeien, de jaarlijkse groei moet afnemen tot maximaal 0% groei in 2022. De totale uitgaven die relevant zijn voor het HLA, verschillen van de totale uitgaven zoals die hier gepresenteerd worden. Dat komt doordat er in de akkoorden specifieke afspraken gemaakt worden, over wat wel en wat niet meegeteld moet worden, die voor verschillende periodes van akkoorden ook weer anders kunnen uitpakken. In Bijlage 1 bij de Monitor Medisch Specialistische Zorg 2022 van de NZa wordt dit uitgebreid toegelicht. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport rapporteert in haar jaarverslag over de voorlopige realisatie bestuurlijke akkoorden curatieve zorg.

*We gebruiken hier het aandeel van dure geneesmiddelen in de totale msz exclusief de covidregelingen. Dit doen we ten behoeve van de vergelijkbaarheid over de jaren heen en omdat deze regelingen ook buiten de HLA kaders worden gehouden. Omdat de covidregeling om ‘geoormerkt’ geld ging, kunnen de uitgaven aan covidregelingen niet verdrongen worden door uitgaven aan dure geneesmiddelen. 

Totale kosten msz* en dure geneesmiddelen

Totale kosten msz* en dure geneesmiddelen In miljoenen euro's
20172018201920202021
Totale msz uitgaven na verrekening incl. dgm en incl. covidregelingen22327,423064,323943,424998,126093,1
Totale uitgaven dgm na verrekening2056,32236,32342,124932645,3
Bron: Zorginstituut Nederland (jaar- en kwartaalstaten) Brontabel als csv (207 bytes)

Totale gedeclareerde- en uitgaven na verrekening

Totale gedeclareerde- en uitgaven na verrekening In miljoenen euro's
20172018201920202021
Totaal msz* gedeclareerd***22508,623378,824339,423084,825869,8
Totaal verrekend** msz-181,2-314,4-3961913,3223,4
Totale msz uitgaven na verrekening incl. dgm en incl. covidregelingen22327,423064,323943,424998,126093,1
Waarvan covidregelingen0002092,1896,5
Totale dgm gedeclareerd2105,52314,52515,42659,32932,4
Totaal verrekend** dgm-49,2-78,2-173,3-166,3-287,1
Totale uitgaven dgm na verrekening2056,32236,32342,124932645,3

* De kostendefinitie van de totaal gedeclareerde msz sluit aan bij de rubriekenindeling van de jaar- en kwartaalstaten; rubriek ‘06 Medisch-specialistische zorg’ in de jaar- en kwartaalstaten en is inclusief uitgaven dure geneesmiddelen. De verzekeraars leveren de jaar- en kwartaalstaten data aan bij het ZIN. Het ZIN controleert en corrigeert deze cijfers. Zie voor meer informatie de Zorgcijferdatabank.
** Verrekening: 

 • Betalingen door zorgverleners (ziekenhuizen) aan zorgverzekeraars op grond van gemaakte contractafspraken (verrekening achteraf op basis van onder andere gerealiseerde volumes).
 • Betalingen door fabrikanten/leveranciers (via een ‘trusted third party’) aan zorgverzekeraars op grond van kortingsafspraken tussen het ministerie van VWS en fabrikanten/leveranciers (verrekening achteraf op grond van gerealiseerde volumes).
 • Raming van nog te verwachten declaraties.

*** Deze cijfers bevatten een kleine overschatting vanwege problemen door overgang naar een nieuw datasysteem bij een zorgverzekeraar.
 

Bron: Zorginstituut Nederland (jaar- en kwartaalstaten) en Vektis Brontabel als csv (493 bytes)

Groei totale kosten msz

Groei totale kosten msz In procenten
20172018201920202021
Toename totale uitgaven (incl. dgm en covidregelingen) (%)2,13,33,84,44,4
Bron: Zorginstituut Nederland (jaar- en kwartaalstaten) Brontabel als csv (107 bytes)

Stijging en aandeel dure geneesmiddelen

Stijging en aandeel dure geneesmiddelen In procenten
20172018201920202021
Toename uitgaven dgm (%)9,28,84,76,46,1
Aandeel dgm in totale msz (excl. covidregelingen) (%)9,29,79,810,910,5
Zorginstituut Nederland (jaar- en kwartaalstaten) Brontabel als csv (150 bytes)

Aandeel doelgroepenclusters in kosten

Aandeel doelgroepenclusters in kosten
DOELGROEP20172018201920202021
Ademhalingswegen5,125,115,065,085,79
Bewegingsapparaat10,4810,289,788,818,72
Hartvaatstelsel14,7814,5614,6114,3613,77
Kinderwens e.a.4,954,854,815,014,89
Letsel6,276,256,26,035,92
Nieuwvormingen19,0619,5520,5521,6921,4
Spijsverteringsstelsel6,256,286,085,996,01
Urogenitaal systeem5,235,235,165,154,94
Zenuwstelsel en zintuigen7,98,068,28,078,29
Overige groepen9,189,369,449,589,29
Niet toewijsbare OZP10,7710,4510,0810,2110,97
Bron: Vektis Brontabel als csv (530 bytes)

Doelgroepen msz

 • Zoals in de voorafgaande jaren omvat de doelgroepencluster Nieuwvormingen het grootste aandeel (21,4%) gevolgd door Hartvaatstelsel (13,8%).
 • Sinds 2017 zijn de uitgaven voor alle doelgroepen toegenomen, met uitzondering van Bewegingsapparaat. Binnen deze groep zijn de uitgaven met rond de €107 miljoen afgenomen. Dit komt onder andere door een toename in concurrentie bij anti-reumatica geneesmiddelen door biosimilars. Hier tegenover staan toenames in uitgaven tussen de €106 miljoen voor Urogenitaal systeem en €379 miljoen voor Zenuwstelsel en zintuigen. De grootste toename in uitgaven ligt in de behandeling van Nieuwvorming (€1.285 miljoen).
 • Na een teruggang in het aantal zorggebruikers in 2020 als gevolg van de COVID-19 pandemie, werden er in 2021 weer rond de 4,7% meer zorggebruikers behandeld dan in het jaar ervoor. Dit is deels het gevolg van uitgestelde zorg. Ondanks deze groei ligt het aantal unieke zorggebruikers in 2021 nog 2,8% onder het niveau in 2019. Het doelgroepencluster Zenuwstelsel en zintuigen heeft de meeste zorggebruikers, met ongeveer 1,9 miljoen unieke zorggebruikers. De twee doelgroepen met de hoogste uitgaven (Nieuwvormingen en Hartvaatstelsel) staan met betrekking tot het aantal unieke zorggebruikers respectievelijk op plek 2 en 4.
 • De hoogste uitgaven aan dure geneesmiddelen binnen de msz zitten in het doelgroepencluster Nieuwvormingen (5,8% van de totale kosten msz). Ten opzichte van het jaar ervoor is dit aandeel met 0,1% gedaald. De een na de grootste doelgroepencluster m.b.t. de aandelen dure geneesmiddelen binnen de msz is de groep Zenuwstelsel en zintuigen, met 1,2%. 

Toename doelgroepenclusters in kosten 2017 en 2021

Toename doelgroepenclusters in kosten 2017 en 2021 In miljoenen euro's
DOELGROEPToename_in_mln_Euro
Ademhalingswegen354,5854777
Bewegingsapparaat-107,3393997
Hartvaatstelsel242,3818253
Kinderwens e.a.155,8558869
Letsel123,8912689
Nieuwvormingen1285,049681
Spijsverteringsstelsel152,4149961
Urogenitaal systeem105,6700936
Zenuwstelsel en zintuigen378,5394832
Overige groepen347,9378342
Niet toewijsbare OZP427,0509086
Bron: Vektis Brontabel als csv (370 bytes)

Aantal unieke zorggebruikers per doelgroepencluster

Aantal unieke zorggebruikers per doelgroepencluster In duizendtallen
DOELGROEP20172018201920202021
Letsel776,998779,566777,325675,023720,774
Nieuwvormingen1468,8571508,1251547,9431453,9291552,316
Kinderwens e.a.496,44495,848503,382489,625517,637
Bewegingsapparaat1358,4061368,9791383,6751227,4161296,978
Ademhalingswegen879,429882,534893,388798,044847,385
Niet toewijsbare OZP7391,6657645,0397799,7226975,757463,901
Spijsverteringsstelsel706,314725,35738,726678,178732,548
Overige groepen1683,5821719,7581741,9991596,3451695,17
Zenuwstelsel en zintuigen1919,9931955,6541984,7341753,931896,251
Urogenitaal systeem650,627664,494673,815626,86667,642
Hartvaatstelsel1345,3471345,3321346,7821264,7651311,742
Totaal9988,98810215,54110368,7549623,48910078,811
Bron: Vektis Brontabel als csv (762 bytes)

Aandeel kosten dure geneesmiddelen

Aandeel kosten dure geneesmiddelen In procenten
DOELGROEP20172018201920202021
Bewegingsapparaat1,351,3410,940,85
Kinderwens e.a.0,110,110,10,090,09
Spijsverteringsstelsel0,740,780,620,640,64
Hartvaatstelsel0,020,020,020,020,03
Nieuwvormingen3,814,275,15,895,81
Niet toewijsbaar1,31,090,860,860,79
Zenuwstelsel en zintuigen0,60,710,861,081,15
Letsel0,010,010,020,020,02
Overige groepen0,910,981,081,211,23
Urogenitaal systeem0,030,040,040,050,04
Ademhalingswegen0,130,170,240,310,33
Brontabel als csv (506 bytes)

Type nieuwvormingen

 • Binnen het doelgroepencluster Nieuwvormingen worden de meeste uitgaven besteed aan de behandeling van Lymfatische- en bloedvormend weefsel. In 2021 lag het aandeel bij 20,4% (rond €1.163 miljoen). In 2017 was dit aandeel nog 17,8% (rond €791 miljoen). Iets minder dan de helft van deze uitgaven kwamen voor rekening van dure geneesmiddelen, respectievelijk ongeveer € 545 miljoen in 2021 en € 297 miljoen in 2017.
 • De toename aan uitgaven voor de behandeling van Lymfatische- en bloedvormend weefsel is deels te verklaren door de toename in de gemiddelde kosten per zorggebruiker voor deze groep. Tussen 2017 en 2021 zijn de gemiddelde uitgaven per zorggebruiker aan dure geneesmiddelen om 40,7% gestegen, van €14.000 naar €19.700.
 • De grootste toename in de gemiddelde uitgaven per zorggebruiker voor de behandeling met dure geneesmiddelen zien we bij de groep van Long en intrathoracaal. De gemiddelde uitgaven per zorggebruiker zijn tussen 2017 en 2021 met 135% gestegen, van ongeveer €12.400 per patiënt naar €29.100 per patiënt. Voor een groot deel komt deze stijging door het geneesmiddel pembrolizumab wat voor de behandeling van longkanker (immunotherapie) ingezet wordt. Ten eerste zijn de gemiddelde uitgaven van dit middel voor deze groep zorggebruikers binnen 5 jaar met 66,4% toegenomen naar rond €38.000 per zorggebruiker. En ten tweede werd dit geneesmiddelen bij meer zorggebruikers ingezet. Daardoor waren in 2021 rond 50% van de geneesmiddeluitgaven binnen de groep van Long en intrathoracaal toe te schrijven aan pembrolizumab.

Aandeel type nieuwvorming

Aandeel type nieuwvorming
DOELGROEP20172018201920202021
Baarmoederhals1,251,351,271,221,22
Blaas en nier5,135,315,25,455,32
Borst14,8214,2813,2612,3212,81
Darm12,5311,7810,629,669,96
Huid9,319,219,429,099,06
Long en intrathoracaal11,1612,0713,5314,4314,5
Lymfatisch- en bloedvormend weefsel17,8518,3719,5220,8720,35
Prostaat8,588,678,638,628,51
Overig geslachtsorganen man0,50,490,480,460,43
Overig geslachtsorganen vrouw3,1432,912,892,95
Overig spijsverteringsstelsel5,615,525,225,175,1
Overig10,129,959,929,839,8
Brontabel als csv (567 bytes)

Aandeel dure geneesmiddelen

Aandeel dure geneesmiddelen
DOELGROEP20172018201920202021
Baarmoederhals0,020,030,040,040,02
Blaas en nier0,811,041,141,351,31
Borst3,083,252,82,492,48
Darm1,211,110,90,77
Huid2,212,182,512,662,58
Long en intrathoracaal2,633,625,216,426,66
Lymfatisch- en bloedvormend weefsel6,77,268,759,79,53
Prostaat2,072,062,122,32,23
Overig geslachtsorganen man0,010,010,010,010,01
Overig geslachtsorganen vrouw0,360,370,390,440,55
Overig spijsverteringsstelsel0,40,350,320,330,38
Overig0,510,60,510,540,64
Brontabel als csv (545 bytes)

Gemiddelde uitgaven per zorggebruiker aan dure geneesmiddelen

Gemiddelde uitgaven per zorggebruiker aan dure geneesmiddelen
DOELGROEP20172018201920202021
Overig5688,4235696271,5996355740,5339555985,1287436983,894392
Overig geslachtsorganen vrouw6482,7022456706,7037857478,768548080,33589810545,30215
Overig geslachtsorganen man1058,3572061094,4742391105,324474718,0971654984,414716
Long en intrathoracaal12354,0625215833,2355422606,1148526892,4756429063,54569
Huid13097,1650114151,1472416661,543520441,4421221638,59324
Borst10785,092311321,2896410064,165688973,5446459334,833513
Lymfatisch- en bloedvormend weefsel14032,1842414948,7856218142,8759119049,3307719742,74443
Darm5761,121875636,4138975904,3034515636,9845035024,767559
Blaas en nier4641,2784235932,5211636841,4938427679,5987068183,693436
Overig spijsverteringsstelsel3453,7771942892,9211672767,0617572774,9341743286,554265
Baarmoederhals2182,0762113040,5994723514,5557333579,9341892278,235144
Prostaat16715,810316071,9605316568,1621516844,4368616622,56038
Brontabel als csv (970 bytes)