Hoe vraagt u een wijziging in regels, tarieven of de dbc-productstructuur aan?

Onze regels zijn er om zorg goed te kunnen registreren en in rekening te kunnen brengen. De regels en zorgprestaties die wij vaststellen, moeten dan natuurlijk goed passen bij de medische praktijk. Zijn er regels en/of zorgprestaties die nu niet goed passen? Dan kunt u hiervoor een wijzigingsverzoek indienen.

Wijzigingsverzoeken binnen lopende releases

In het overzicht Wijzigingsverzoeken binnen lopende releases ziet u of andere zorgaanbieders of een zorgverzekeraar ditzelfde verzoek al hebben gedaan voor de lopende release(s). Wanneer verzoeken binnen een release vallen die al is uitgeleverd, dan verwijzen we u naar het document 'Verantwoording wijzigingen' van de betreffende dbc-release. In deze planning kunt u de ontwikkeling van een release volgen.

Regelrust huidige dbc-systeem

Om de beweging naar passende zorg in de medisch-specialistische zorg te stimuleren, zullen wij samen met vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken aan verschillende projecten. Dat betekent ook dat we voor het huidige dbc-systeem een periode van regelrust introduceren. In de komende 5 jaar voeren we alleen noodzakelijke wijzigingen uit, die de beweging naar passende zorg ondersteunen. We roepen partijen op zelf kritisch te kijken naar de noodzaak van het indienen van een wijzigingsverzoek. 

Hoe beoordelen wij uw wijzigingsverzoek?

Wij kijken altijd of een wijziging in de regels echt nodig is. Dat doen wij omdat iedere verandering in de regels ook weer om ict-aanpassingen vraagt en administratieve lasten veroorzaakt bij alle zorgaanbieders en/of zorgverzekeraars. Daarom is het een voorwaarde dat uw brancheorganisatie de wijziging ondersteunt. Als wij een wijzigingsverzoek krijgen, dan beoordelen wij dit aan de hand van de Beleidsregel Toetsingskader wijzigingsverzoeken dbc-systeem medisch-specialistische zorg (BR/REG-19164). Daarnaast overleggen wij zorgvuldig met de verschillende brancheorganisaties.