Kostprijsonderzoek msz

Op deze pagina vindt u alle informatie over het jaarlijkse kostenonderzoek voor de medisch-specialistische zorg. Voor dit onderzoek vragen wij dit jaar kostprijsgegevens uit over boekjaar 2018 bij alle zorginstellingen die medisch-specialistische zorg in het gereguleerde segment  leveren. Op basis van de aangeleverde gegevens herijken we de maximumtarieven voor het gereguleerde segment. 

Aanpassingen in onderzoek

In overleg met branchepartijen is de opzet van de uitvraag ten opzichte van eerdere jaren veranderd. Zo zijn extra richtlijnen voor de kostprijsberekening opgesteld en is het aanleverformat aangepast. Meer informatie over deze wijzigingen leest u in deze informatiekaart.

Kostenonderzoek in notendop  

Zorginstellingen leveren uiterlijk 1 september 2019 kostprijsgegevens aan via het NZa-aanvragenportaal. Een volledige aanlevering bestaat uit een ingevuld aanleverformat, een ondertekend voorblad en een door de accountant ondertekend rapport van bevindingen (COS4400N-onderzoek). In het aanvragenportaal vindt u alle documentatie die nodig is voor de aanlevering.

Relevante informatie