Kostprijsonderzoek msz

Op deze pagina vindt u informatie over het jaarlijkse kostenonderzoek in de medisch-specialistische zorg. Op basis van de aangeleverde gegevens herijken we de maximumtarieven voor het gereguleerde segment.

Kostprijzen 2022 (zorgproducten en dure geneesmiddelen)

Samen met branchepartijen hebben we besloten over boekjaar 2022 weer regulier kostprijzen voor dbc-zorgproducten en overige zorgproducten voor de msz uit te vragen. Met branchepartijen hebben wij gezien dat de problemen rond de boekjaren 2020 en 2021 in 2022 minder zijn geworden. Instellingen hebben in 2022 vergeleken met voorgaande jaren minder coronazorg en meer reguliere zorg geleverd. Het aandeel aanvullende of vervangende coronakosten is veel lager dan in 2020 en 2021. De inschatting is daarmee dat de kostprijzen representatiever zijn dan de afgelopen jaren het geval was, en bruikbaar zijn voor de tariefberekening voor komende jaren. We verwachten dat er de komende jaren impact van corona op het zorgsysteem blijft, waardoor deze kostprijzen bruikbaar zijn voor het onderbouwen van tarieven in de komende jaren. Ook de kostprijzen voor add-on dure geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren moeten over 2022 aangeleverd worden.

De kostprijzen kunnen via het aanvragenportaal van de NZa worden aangeleverd. De deadline voor aanlevering is 1 september 2023.

Meer informatie

Meer informatie leest u in deze brief over de aanlevering kostprijzen medisch-specialistische zorg 2022. Aanvullende informatie over wat van de aanlevering verwacht wordt, vindt u in de beleidsregel Kostprijsmodel zorgproducten medisch specialistische zorg (BR/REG-21153) en de regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten msz (NR/REG-2128). De aanleverformats voor de 2022 kostprijzen zijn eind van het jaar beschikbaar in het aanleverportaal en als bijlage bij de hiervoor genoemde regeling. U krijgt via het aanleverportal een bericht zodra de formats beschikbaar zijn.

Kostprijzen 2021 (zorgproducten)

In afstemming met branchepartijen hebben we besloten over boekjaar 2021 geen kostprijzen dbc-zorgproducten en overige zorgproducten voor de msz uit te vragen. Instellingen hebben door de coronacrisis in 2021 minder en/of andere zorg hebben geleverd dan ze normaal zouden doen. Daarnaast hebben instellingen ook meer en andere kosten gemaakt dan ze normaal zouden doen. Dit zorgt ervoor dat de kostprijzen niet representatief zijn voor zorg zoals deze normaal geleverd wordt. En daarmee niet bruikbaar zijn voor de tariefberekening voor komende jaren.

Zorgaanbieders moeten de kostprijzen over boekjaar 2022 wel aanleveren.

Kostprijzen 2021 (dure geneesmiddelen)

In tegenstelling tot de kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten zijn de kostprijzen van dure geneesmiddelen weinig tot niet beïnvloed door de coronacrisis. We vragen daarom wel de kostprijzen voor dure geneesmiddelen uit. Momenteel loopt de kostprijs uitvraag over 2021, op de pagina Kostprijsaanlevering add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren vindt u alle stukken die nodig zijn voor de kostprijsaanlevering. De kostprijzen kunnen via het aanvragenportaal van de NZa worden aangeleverd.  De deadline voor aanlevering is 1 september 2022.