Kostprijsonderzoek msz

Op deze pagina vindt u informatie over het jaarlijkse kostenonderzoek in de medisch-specialistische zorg. Op basis van de aangeleverde gegevens herijken we de maximumtarieven voor het gereguleerde segment.

Kostprijzen 2020 en 2021 (zorgproducten)

In afstemming met branchepartijen hebben we besloten over boekjaar 2020 geen kostprijzen dbc-zorgproducten en overige zorgproducten voor de msz uit te vragen. Daarop volgend hebben we nu besloten dat de verplichting tot aanlevering van kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten over 2021 ook vervalt. Instellingen hebben door de coronacrisis in 2020 en 2021 minder en/of andere zorg hebben geleverd dan ze normaal zouden doen. Daarnaast hebben instellingen ook meer en andere kosten gemaakt dan ze normaal zouden doen. Dit zorgt ervoor dat de kostprijzen niet representatief zijn voor zorg zoals deze normaal geleverd wordt. En daarmee niet bruikbaar zijn voor de tariefberekening voor komende jaren.

Zorgaanbieders moeten de kostprijzen over boekjaar 2022 wel weer aanleveren. We gaan er vooralsnog vanuit dat deze wel representatief zullen zijn.

Kostprijzen 2020 en 2021 (dure geneesmiddelen)

In tegenstelling tot de kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten zijn de kostprijzen van dure geneesmiddelen weinig tot niet beïnvloed door de coronacrisis. We vragen daarom wel de kostprijzen voor dure geneesmiddelen uit. Momenteel loopt de kostprijs uitvraag over 2020, op de pagina Kostprijsaanlevering add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren vindt u alle stukken die nodig zijn voor de kostprijsaanlevering.

Meer informatie

Meer informatie leest u in de brief over de aanlevering kostprijzen medisch-specialistische zorg 2020 en de brief over de aanlevering kostprijzen medisch-specialistische zorg 2021.