Kostprijsonderzoek msz

Wij voeren jaarlijks kostprijsonderzoek uit in de medisch-specialistische zorg (msz). Op basis van de gegevens die wij ontvangen herijken wij de maximumtarieven voor het gereguleerde segment.

Kostprijzen 2022 (zorgproducten en dure geneesmiddelen)

Over boekjaar 2022 moet u weer zoals normaal kostprijzen aanleveren. Dit zijn de kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten en de kostprijzen voor add-on dure geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren. U kunt de kostprijzen via het aanvragenportaal van de NZa aanleveren. Dit moet u voor 1 september 2023 doen. 

Over de boekjaren 2020 en 2021 hoefde u in verband met de uitbraak van COVID-19 geen kostprijzen aan te leveren van dbc-zorgproducten. U leverde toen alleen de kostprijzen voor add-on dure geneesmiddelen aan. Met branchepartijen hebben we besloten om de aanlevering per boekjaar 2022 weer te hervatten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de problemen rond de boekjaren 2020 en 2021 in 2022 minder zijn geworden. 

Instellingen leverden in 2022 vergeleken met voorgaande jaren minder coronazorg en meer reguliere zorg. Het aandeel aanvullende of vervangende coronakosten is daarmee veel lager dan in 2020 en 2021. Omdat de kostprijzen representatiever zijn dan de afgelopen jaren, zijn ze bruikbaar voor de tariefberekening voor de komende jaren. We verwachten dat COVID-19 ook de komende jaren impact heeft op zorgsysteem, waardoor deze kostprijzen bruikbaar zijn voor het onderbouwen van tarieven in de komende jaren. 

Overzicht van regels en belangrijkste wijzigingen in het kostprijsmodel msz

In onderstaande regels vindt u meer informatie over wat wij van u verwachten rondom het aanleveren van de kostprijzen. 

Belangrijkste wijzigingen per boekjaar 2022

  • Protonentherapiecentra leveren nu ook kostprijzen aan
    Protonentherapiecentra zijn relatief nieuw. In de opstartfase konden de centra nog geen kostprijzen aanleveren, aangezien de zorglevering nog niet gestart was. Nu deze centra zorg leveren moeten ook zij kostprijzen aanleveren.
  • Voorschriften verdeling kosten en opbrengsten aiossen
    De kosten van aiossen (salariskosten) en opbrengsten (beschikbaarheidsbijdrage medisch-vervolgopleidingen) werden tot nu toe in veel gevallen generiek verdeeld over afdelingen. Dit kan ertoe leiden dat er kosten en opbrengsten landen bij afdelingen die geen aiossen opleiden. Dit heeft een neerwaarts effect op deze tarieven. De NZa schrijft voor over hoe deze kosten en opbrengsten verdeeld moeten worden. Dit moet leiden tot meer uniformiteit en betere kostprijzen. Dit leidt uiteindelijke tot betere tarieven.

Meer weten?