Kostprijsonderzoek msz

Op deze pagina vindt u alle informatie over het jaarlijkse kostenonderzoek in de medisch-specialistische zorg. Voor het onderzoek dit jaar vragen we kostprijsgegevens van het boekjaar 2018 uit bij alle zorginstellingen die medisch-specialistische zorg in het gereguleerde segment leveren. Op basis van de aangeleverde gegevens herijken we de maximumtarieven voor het gereguleerde segment. 

Aanpassingen in onderzoek

We hebben in overleg met branchepartijen de opzet van de uitvraag veranderd. Dit betekent dat de opzet anders is dan eerdere jaren. Zo zijn extra richtlijnen voor de kostprijsberekening opgesteld en is het aanleverformat aangepast. Meer informatie over deze wijzigingen leest u in deze informatiekaart.

Kostenonderzoek in notendop  

De uiterlijke aanleverdatum is 1 september 2019 en verloopt via het NZa-aanvragenportaal. Een volledige aanlevering bestaat uit een ingevuld aanleverformat, een ondertekend voorblad en een door de accountant ondertekend rapport van bevindingen (COS4400N-onderzoek). Bij niet volledig of niet tijdig aanleveren, kan de NZa handhaven. In het aanvragenportaal vindt u uiterlijk 1 juli alle documentatie die nodig is voor de aanlevering. Daarnaast ontvangen deelnemers ook nog seperaat informatie over de werking van het portaal.

Ontheffing aanvragen

Komt uw zorginstelling in aanmerking voor een ontheffing voor kostprijzen aanleveren, dan kunt u een ingevuld ontheffingsformulier e-mailen naar info@nza.nl. De voorwaarden voor een ontheffing vindt u in de nadere regel (NR/REG-1932) en het ontheffingsformulier in de bijlage van de nadere regel. De documenten vindt u onderaan deze pagina.

Terugkoppeling

We starten na 1 september 2019 met het analyseren en beoordelen van de aangeleverde gegevens. Dat doen we in nauw contact met zorgaanbieders en hun vertegenwoordigers. Zodra de beoordeling van de kostprijzen rond is, verzorgen we net als eerdere jaren een terugkoppeling. Eind 2019 ontvangt u hierover meer informatie.

Relevante informatie