Vragen over het DIS-portal en Zorgbeeld?

Vragen over DIS en Zorgbeeld kunt u ook stellen via WhatsApp (088-770 8 770). Wij zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 en 13.00 uur.

Beeld: ©ZIB

Gegevens aanleveren

Alle aanbieders van medisch-specialistische zorg leveren dbc-gegevens bij ons aan via het dbc-informatiesysteem (DIS). Daarnaast zijn zorgaanbieders verplicht om wachttijdgegevens aan te leveren en gegevens over de druk op de zorg.

Aanleveren van wachttijden

Zorgaanbieders leveren wachttijden aan volgens de eisen uit de Regeling Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG-2421). In bijlage 1 vindt u het overzicht van polikliniek, diagnostiek en behandeling waarvoor u wachttijden aanlevert. In bijlage 2 is per behandeling aangegeven welke (kenmerkende) zorgactiviteiten gebruikt kunnen worden bij de vaststelling van de wachttijd voor een behandeling.

Lees ook onze Informatiekaart instructie berekenen wachttijden medisch-specialistische zorg of bekijk de Presentatie instructiesessie uitleg rekenmethode wachttijden msz voor meer informatie over het berekenen van de wachttijden. Komt u er niet uit? Bekijk dan de pagina Vraag en antwoord Zorgbeeldportaal.

Aanleveren van dbc-gegevens

Aanbieders van msz leveren dbc-gegevens bij ons aan via het dbc-informatiesysteem (DIS). Zo krijgen we inzicht in wat er aan medisch-specialistische zorg wordt geleverd in Nederland. In de Regeling minimale dataset (NR/REG-2317) staat welke gegevens u moet aanleveren. Levert u nog geen gegevens aan? Op onze pagina Vraag en antwoord aanleveren gegevens (DIS) vindt u meer informatie over hoe u zich aanmeldt en gegevens aanlevert.

Op www.opendisdata.nl vindt u informatie over aantallen dbc's en zorgactiviteiten op basis van aangeleverde DIS-data. Meer weten over DIS? Download dan deze informatiekaart over DIS of ga naar alle documentatie over DIS

Aanleveren gegevens druk op de zorg

Ziekenhuizen leveren gegevens aan over de druk op de zorg via het Zorgbeeldportaal. We zien dat er in meerdere regio’s sprake is van grote of ongelijke druk op de ziekenhuiszorg, waardoor de toegankelijkheid van de zorg onder druk komt te staan. Om hier goed op te kunnen sturen en te zorgen voor goede patiëntenspreiding zijn actuele gegevens nodig.

De aangeleverde gegevens verwerken we in onze monitor Toegankelijkheid van zorg en de informatiekaart Druk op de zorg, bekijk het overzicht op ons documentenplatform. Ook verwerken we de gegevens in het Dashboard Zorgketen die we samen met het LCPS en de GGD GHOR ontwikkeld hebben. Het Dashboard Zorgketen geeft een ketenbreed beeld van de toegankelijkheid van de zorg op landelijk, regionaal en lokaal niveau in tijden van COVID. Meer informatie vindt u in de FAQ van het Dashboard Zorgketen.