Vragen over het DIS-portal?

Vragen over DIS kunt u nu ook stellen via WhatsApp (088-770 8 770). Wij zijn bereikbaar van ma-vr tussen 09.00-17.00 uur.

© ZIB

Gegevens aanleveren

Alle aanbieders van medisch-specialistische zorg leveren dbc-gegevens bij ons aan via het dbc-informatiesysteem (DIS). Daarnaast zijn zorgaanbieders verplicht om wachttijdgegevens aan te leveren.

Update 15 november: Actuelere gegevens druk op de zorg nodig, ziekenhuizen leveren voortaan vaker aan

We vragen ziekenhuizen voortaan twee keer per week op maandag en donderdag vóór 12.00 uur, gegevens over de druk op de zorg aan te leveren via het Zorgbeeldportaal. Dit gaat per 15 november in. De frequentie voor het aanleveren is verhoogd in overleg met het LCPS. We realiseren ons dat dit tijd en inspanningen van zorgaanbieders vergt. We zien echter dat er in meerdere regio’s steeds meer sprake is van grote of ongelijke druk op de ziekenhuiszorg, waardoor de continuïteit van zorg onder druk komt te staan. Om hier goed op te kunnen sturen en te zorgen voor een goede patiëntenspreiding zijn daarom actuelere gegevens nodig.

De aangeleverde gegevens verwerken we in de Landelijke Ketenmonitor Zorg die we samen met het LCPS en de GGD GHOR maken. Deze monitor wordt op landelijk niveau gebruikt om te bepalen of aanvullende (beleids)maatregelen nodig zijn om de druk op de zorg beheersbaar te houden. De gegevens verwerken we ook in de Monitor Toegankelijkheid van Zorg die wij maandelijks publiceren.

Aanleveren van wachttijden

Patiënten moeten binnen een aanvaardbare wachttijd terecht kunnen bij een zorgaanbieder. Verzekerden kunnen hun zorgverzekeraar hiervoor vragen naar een zorgaanbieder die (eerder) plaats voor hen heeft. Zorgaanbieders moeten daarom hun wachttijden aanleveren voor behandeling, diagnostiek en polikliniekbezoek per (sub)specialisme.

Bent u zorgaanbieder?  Dan levert u vanaf 1 augustus 2021 de wachttijden aan via Zorgbeeld. Wachttijden levert u aan volgens de eisen uit de Regeling Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG-2127). In bijlage 1 vindt u het overzicht van polikliniek, diagnostiek en behandeling waarvoor u wachttijden aanlevert. In bijlage 2 is per behandeling aangegeven welke (kenmerkende) zorgactiviteiten gebruikt kunnen worden bij de vaststelling van de wachttijd voor een behandeling.

Lees ook onze Informatiekaart instructie berekenen wachttijden medisch-specialistische zorg of bekijk de Presentatie instructiesessie uitleg rekenmethode wachttijden msz voor meer informatie over het berekenen van de wachttijden. Komt u er niet uit? Bekijk ook de veelgestelde vragen Zorgbeeld.

Aanleveren van dbc-gegevens

Aanbieders van medisch-specialistische zorg leveren dbc-gegevens bij ons aan via het dbc-informatiesysteem (DIS). Zo krijgen we inzicht in wat er aan medisch-specialistische zorg wordt geleverd in Nederland. Op www.opendisdata.nl kunt u een overzicht vinden van deze gegevens.

In de Regeling minimale dataset (NR/REG-1701) staat welke gegevens u moet aanleveren. Levert u nog geen gegevens aan? In onze veelgestelde vragen staat hoe u zich aanmeldt en gegevens aanlevert.

Meer weten over DIS? Download dan deze informatiekaart over DIS of ga naar alle documentatie over DIS