Print

Wat kunt u doen als u lang moet wachten?

16-05-2017

U voelt zich niet goed en uw huisarts verwijst u door naar een medisch specialist of naar een psycholoog of psychiater. Als u geen acute zorg nodig heeft, kan het zijn dat u bij de zorgaanbieder van uw keuze op een wachtlijst terechtkomt.

Moet u lang wachten?
Zorgaanbieders en verzekeraars hebben al in 2000 afgesproken wat redelijke wachttijden zijn in de zorg. Deze redelijke wachttijden noemen we Treeknormen. Dit is de maximaal aanvaardbare wachttijd.
De Treeknorm houdt in dat u binnen 4 weken terecht moet kunnen voor een eerste gesprek (intake) met de zorgaanbieder.

Na het eerste gesprek (intake) met de zorgaanbieder moet u in de ggz binnen tien weken terecht kunnen voor een behandeling. Als het gaat om een behandeling bij een medisch specialist mag er maximaal 7 weken zitten tussen het moment dat u van uw arts een indicatie krijgt voor een behandeling (zoals een operatie of een opname), en het tijdstip waarop die plaatsvindt.

Moet u te lang wachten?
U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar of het zorgkantoor als u te lang moet wachten. Uw verzekeraar heeft de plicht u te bemiddelen naar een andere aanbieder waar u wel op tijd terecht kunt.

Als u langer moet wachten dan de Treeknorm kunt u dat ook melden bij de NZa.
Wij houden toezicht of zorgverzekeraars zich aan de zorgplicht houden en grijpen zo nodig in.
U kunt zich melden bij onze Informatielijn op 088 - 770 8 770. Of u kunt uw melding doen via ons digitale meldingsformulier.
Als u zelf niet in staat bent met uw zorgverzekeraar of de NZa contact op te nemen, kan iemand anders die u vertegenwoordigt dat ook namens u doen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Zie verder