Print

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan je spieren, banden, gewrichten en zenuwen, ook wel je bewegingsapparaat genoemd. De fysiotherapeut declareert de geleverde zorg per zitting, ongeacht de tijdsduur.

Vrije prijzen

De tarieven van fysiotherapeuten zijn vrij; ze worden niet meer door de NZa vastgesteld. De NZa bepaalt wel welke prestaties in rekening mogen worden gebracht. Hiervoor heeft de NZa een prestatielijst opgesteld. Alleen deze prestaties kunnen worden gedeclareerd.

De fysiotherapeut onderhandelt met de zorgverzekeraar(s) over de hoogte van de tarieven die hij in rekening brengt. Voor de zorg aan niet-verzekerde patiënten en aan patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met de desbetreffende fysiotherapeut heeft afgesloten, moet de fysiotherapeut op een openbare prijslijst de door hem vastgestelde tarieven bekendmaken. Zo'n openbare prijslijst heet ook wel 'standaardprijslijst'. Deze prijslijst moet op een duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de fysiotherapeut hangen.