Print

Diëtetiek

Diëtetiek bestaat uit activiteiten om te helpen voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen of beperkingen die met voeding samenhangen of door voeding beïnvloed kunnen worden. De diëtist declareert de geleverde zorg per kwartier.

Vrije prijzen

De tarieven van diëtisten zijn vrij; ze worden niet meer door de NZa vastgesteld. De NZa bepaalt wel welke prestaties in rekening mogen worden gebracht. Hiervoor heeft de NZa een prestatielijst opgesteld. Alleen deze prestaties kunnen worden gedeclareerd.

De diëtist onderhandelt met de zorgverzekeraar(s) over de hoogte van de tarieven die hij in rekening brengt. Voor de zorg aan niet-verzekerde patiënten en aan patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met de desbetreffende diëtist heeft afgesloten, moet de diëtist op een openbare prijslijst de door hem vastgestelde tarieven bekendmaken. Zo'n openbare prijslijst heet ook wel 'standaardprijslijst'. Deze prijslijst moet op een duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de diëtist hangen.