Print

Wijkverpleging

Per 1 januari 2015 zit wijkverpleging in de basisverzekering. Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor deze zorg. De wijkverpleegkundige kan helpen bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties. 

Voor kwetsbare ouderen en gehandicapten is er intensieve langdurige zorg mogelijk, in een instelling, maar ook aan huis. Hier is een indicatie voor nodig van het CIZ. Wilt u hier meer informatie over, kijk dan bij het onderwerp Langdurige zorg.
 

Veranderingen

De verpleging en verzorging aan huis werd voorheen bekostigd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Nu is dat vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Samen met de huisarts en andere eerstelijnszorgaanbieders (zoals apothekers en fysiotherapeuten), helpen de wijkverpleegkundigen om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

Lees meer over de veranderingen onder 'Uitgelicht'.

Downloads