Print

Wijkverpleging

De wijkverpleging is een zorgsector waar veel veranderingen zichtbaar zijn. Het aantal patiënten neemt toe omdat mensen langer thuis blijven wonen, ouder worden en minder lang in het ziekenhuis kunnen blijven. Maar ook de zorgvraag is complexer dan voorheen.

De NZa zet zich samen met partijen in om te zorgen dat mensen nu en in de toekomst passende zorg krijgen tegen redelijke kosten. Dat doen we door via onze regels en tarieven de (noodzakelijke) ontwikkelingen in de zorg te stimuleren. Maar ook door aanbieders en verzekeraars te stimuleren de zorg inzichtelijk te maken en vooral met elkaar in gesprek te blijven. Daarmee kunnen zij verantwoorden wat zij doen.

Nieuwe bekostiging
We werken samen met veldpartijen aan een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging. Zo gaan we bijvoorbeeld in gesprek met experts zoals wijkverpleegkundigen maar we doen ook een kostenonderzoek. Meer informatie vindt u op de pagina van Nieuwe bekostiging wijkverpleging

Veranderingen

Voor de zorginkoop van wijkverpleging is een aantal dingen veranderd:

  • Vanaf 2017 wordt verpleging en verzorging vooral ingekocht via de prestatie uit de beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging. 
  • Wijkgericht werken is geen aparte prestatie meer. Deze afspraken kunnen vanaf 2017 gemaakt worden met de prestatie beloning op maat.
  • De reguliere prestatie ketenzorg dementie vervangt het experiment.
  • Er zijn 2 nieuwe prestaties voor verblijf en verpleegkundige dagopvang bij intensieve kindzorg.
  • De Beleidsregel verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch-specialistische zorg (MSVT) is per 2018 ingetrokken. De zorg die via deze beleidsregel in rekening kon worden gebracht, valt voortaan onder de Beleidsregel verpleging en verzorging.

Meer informatie hierover leest u in de Monitor contractering wijkverpleging 2017.

Downloads

Handige links