Print

Uw rekening

 

 • Hoe kan ik de rekening van mijn tandarts en mondhygiënist controleren?

  De tandarts en mondhygiënist vermelden op de rekening alle verrichtingen die zijn uitgevoerd met een code. Die code bestaat uit een letter en twee cijfers (bijvoorbeeld C11, periodieke controle). Met behulp van de codes op de rekening kunt u in de tariefbeschikking tandheelkundige zorg op deze site controleren of de bedragen op uw nota juist zijn.

  U kunt hiermee alleen controleren of de bedragen juist zijn. Waarom de tandarts of mondhygiënist deze verrichtingen heeft uitgevoerd bij u, vindt u niet terug op deze tarievenlijst. Uw tandarts of mondhygiënist kan u hierover informeren.

  De tarieven zijn maximumtarieven. Dit houdt in dat de tandarts of mondhygiënist niet meer maar wel minder dan het maximumtarief in rekening mag brengen.

  Sluiten
 • Hoe kan ik de rekening van mijn orthodontist controleren?

  De orthodontist vermeldt op de rekening alle verrichtingen die hij heeft uitgevoerd met een code. Die code bestaat uit de letter ‘F’ gevolgd door 3 cijfers en eindigt meestal met een  letter (bijvoorbeeld F121A voor het ‘eerste consult’).

  U ziet op uw rekening dus één of meerdere verrichtingen. Met deze informatie op de rekening kunt u in de tariefbeschikking orthodontische zorg controleren of de bedragen op uw rekening juist zijn. U kunt hiermee alleen controleren of de bedragen juist zijn.

  Waarom de orthodontist deze verrichtingen heeft uitgevoerd bij u, vindt u niet terug op deze tarievenbeschikking. De orthodontist kan u hier meer informatie over geven. De tarieven zijn maximumtarieven. Dit houdt in dat de orthodontist niet meer, maar wel minder dan het maximumtarief in rekening mag brengen.

  Sluiten
 • Hoe wordt gebitsreiniging (M03) gedeclareerd?

  De verrichting M03 kan de tandarts alleen per tijdblok van 5 minuten in rekening brengen. Hierbij geldt dat alléén de werkelijke behandeltijd in rekening mag worden gebracht, de tijd die u dus voor de behandeling in de stoel heeft gelegen. 


  De tandarts mag de tijd (naar evenredigheid) afronden. Dit betekent dat zeven minuten in de stoel naar beneden wordt afgerond. Acht minuten wordt naar boven afgerond. Op de rekening staat dan 2x code M03.

  De tandarts mag géén extra tijd in rekening brengen voor indirecte tijd (bijvoorbeeld vastlegging zorg in uw dossier) of de voor u gereserveerde tijd. De tandarts mag immers alleen verrichtingen declareren als de bijbehorende zorg daadwerkelijk is geleverd.

  Sluiten
 • Mag een tandarts orthodontieverrichtingen uitvoeren?

  Zorg mag alleen geleverd worden door een zorgaanbieder die bevoegd én bekwaam is om deze zorg te leveren. Dit geldt dus ook voor een tandarts die orthodontieverrichtingen wil leveren. In Nederland mogen tandartsen in principe alle tandheelkundige behandelingen en beugelbehandelingen uitvoeren, zo lang ze dus bevoegd en bekwaam zijn. 


  Het verschil tussen de tandarts en de orthodontist is dat de orthodontist na de opleiding tandheelkunde een vier jaar durende gespecialiseerde opleiding, orthodontie, heeft gevolgd.

  Sluiten
 • Bij welke prestatie is het elementnummer te specificeren?

  In de nadere regel 'Regeling Mondzorg' wordt aangegeven dat bij de declaratie door de zorgaanbieder duidelijk moet worden gemaakt op welk(e) elementnummer(s) (tand of kies) de prestatie betrekking heeft. Dit laatste indien dit specificeerbaar is. De NZa heeft samen met de beroepsorganisaties van aanbieders in de mondzorg en zorgverzekeraars een lijst opgesteld met prestaties waarvan geldt dat het elementnummer te specificeren is: lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden.

  Sluiten
 • Wat doe ik als er meer verrichtingen op de nota staan dan de tandarts/orthodontist heeft uitgevoerd?

  U kunt allereerst de tandarts of orthodontist om uitleg vragen. De tandarts/orthodontist mag alleen de tarieven in rekening brengen van behandelingen die hij daadwerkelijk heeft uitgevoerd en die in de tariefbeschikking zijn opgenomen.

  Sluiten
 • Mag een tandarts een tarief in rekening brengen voor reiskosten?

  Reiskosten worden niet aangemerkt als zorg in het kader van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg). Dit betekent dat reiskosten buiten de reikwijdte van de NZa vallen. De NZa stelt daarom in de mondzorg geen aparte prestaties vast voor reiskosten en deze zijn dus ook niet verwerkt in de tarieven van prestaties. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn vrij om hier onderling afspraken over te maken.

  Sluiten