Print

Logopedie

Logopedie betreft de behandeling van stoornissen van mondfuncties, adem en stem, en taal en gehoor. De behandeling voor logopedie bestaat uit onderzoek, advies, voorlichting, preventie-activiteiten en instructiebegeleiding. De logopedist declareert de geleverde zorg per zitting, ongeacht de tijdsduur.

Vrije prijzen

Per 1 januari 2017 zijn de tarieven in de logopedie vrijgegeven; ze worden niet meer door de NZa vastgesteld. De NZa bepaalt wel welke prestaties in rekening mogen worden gebracht. Hiervoor heeft de NZa een prestatielijst opgesteld. Alleen deze prestaties kunnen worden gedeclareerd.

De logopedist onderhandelt met de zorgverzekeraar(s) over de hoogte van de tarieven die hij in rekening brengt. Voor de zorg aan niet-verzekerde patiƫnten en aan patiƫnten van wie de zorgverzekeraar geen contract met de desbetreffende logopedist heeft afgesloten, moet de logopedist op een openbare prijslijst de door hem vastgestelde tarieven bekendmaken. Zo'n openbare prijslijst heet ook wel 'standaardprijslijst'. Deze prijslijst moet op een duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de logopedist hangen.