Klachten

Wat kunt u doen bij een klacht over uw zorgverzekering of zorgverzekeraar?

Eerst naar uw zorgverzekeraar
Heeft u een klacht over uw zorgverzekering? Dan kunt u een klacht indienen bij uw zorgverzekeraar. In de polisvoorwaarden staan de klachtenprocedure en benodigde contactgegevens beschreven. Als u een klacht heeft ingediend bij uw zorgverzekeraar en u bent niet tevreden met de ontvangen reactie, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke geschillencommissie: de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ).
Op de website van SKGZ vindt u onder 'ik wil een klacht indienen' een stappenplan.

Meld klachten over uw zorgverzekeraar bij de NZa
U kunt klachten over uw zorgverzekeraar ook melden bij de NZa. De NZa houdt toezicht op de zorgverzekeraars en treft maatregelen als zorgverzekeraars bijvoorbeeld vragen niet goed afhandelen, onjuiste of onvolledige informatie geven of als formulieren te ingewikkeld zijn. Neem daarvoor contact op met de informatielijn van de NZa.

De informatielijn is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (088) 770 87 70 (lokaal tarief).
U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: info@nza.nl