Print

Medische vervolgopleidingen

(Medische) vervolgopleidingen
Vanaf 2013 wordt een aantal (medische) vervolgopleidingen bekostigd via beschikbaarheidbijdragen. De NZa kent opleidingsinstellingen een beschikbaarheidbijdrage toe op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en stelt de hoogte van de bevoorschotting vast. Daarnaast is de NZa verantwoordelijk voor de verantwoording over de beschikbaarheidbijdrage.

De minister van VWS geeft de NZa via een aanwijzing de opdracht voor de bekostiging van (medische) vervolgopleidingen. Ook stelt de minister de hoogte van de vergoeding per opleidingsplaats jaarlijks vast. Documenten die  hiermee samenhangen zijn te vinden onder 'Publicaties' in het navigatiemenu.

Ziekenhuisopleidingen
Vanaf 2014 is de NZa ook verantwoordelijk voor het verstrekken van de beschikbaarheidbijdrage voor de ziekenhuisopleidingen (opleidingen tot medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen). Om in aanmerking te komen voor een beschikbaarheidbijdrage moeten zorgaanbieders jaarlijks voor 1 oktober hiervoor een aanvraag indienen bij de NZa. Dit kan via hetzelfde aanvraagformulier als voor de (medische) vervolgopleidingen.
 
De beschikbaarheidbijdrage voor ziekenhuisopleidingen wordt verleend op basis van vergoedingsbedragen per opleidingsplaats, vastgesteld door de minister.

Meer informatie

  • Meer informatie over het toewijzingsproces van de (medische) vervolgopleidingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Voor vragen over de uitbetaling van de beschikbaarheidbijdragen kunt u terecht bij het Zorginstituut Nederland.

Zie verder