Print

NZa-congres 'Van beleid naar praktijk'

Verslag

Ruim duizend zorgprofessionals in de ziekenhuiszorg, ggz/fz, eerstelijnszorg en langdurige zorg namen op 22 september deel aan het NZa-congres:'Van beleid naar praktijk'. In voorgaande jaren werd dit congres voor de ziekenhuiszorg en ggz georganiseerd. Dit jaar werden daar voor het eerst langdurige zorg en eerstelijnszorg aan toegevoegd. Het eerste grote NZa-congres werd druk bezocht en smaakt duidelijk naar meer.

NZA congres 2016 - 011


Gespecialiseerde ggz/fz
In het programma voor de ggz en fz passeerden alle wijzigingen in het dbc-pakket 2017 de revue. Een van de wijzigingen is de introductie van de regiebehandelaar in plaats van de hoofdbehandelaar.
Branchepartijen hebben in het kwaliteitsstatuut vastgesteld wie regiebehandelaar mag zijn. De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Nederlands Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) waren als gastsprekers aanwezig om dit kwaliteitsstatuut toe te lichten.

Langdurige zorg en aanvragenportaal
In het eerste deel van het programma kwamen alle wijzigingen voor 2017 aan bod waaronder de nieuwe prestatie voor schoonmaak en het integrale tarief per logeerdag. In het tweede deel van het programma werden de formulieren op het NZa-aanvragenportaal toegelicht. De performance van de formulieren blijft een punt van aandacht, zo bleek uit de sessie. Uit het publiek kwamen aanbevelingen en gebruikerswensen naar voren waar de NZa verder mee aan de slag kan. Daarnaast reageerden enkele zorgprofessionals op de oproep van de NZa om als tester mee te denken in het verder verbeteren van de formulieren.

Programma ziekenhuiszorg
Het nieuwe registratie- declaratiebeleid voor 'dure' geneesmiddelen vormt in 2017 de grootste verandering in de medisch-specialistische zorg. Hier werd hier dan ook uitgebreid bij stilgestaan. In de presentaties werd duidelijk dat het nieuwe beleid meer inzicht in het gebruik en de kosten van 'dure' medicijnen oplevert. Het vraagt wel om een goede voorbereiding van instellingen. Het programma werd daarnaast aangevuld met een presentatie over het indienen van een wijzigingsverzoek en een korte vooruitblik op de toekomst.

Toezicht houden vergt creativiteit
De NZa wil in haar toezichthoudende rol zorginstellingen meer ondersteunen in het correct registreren en declareren van zorg. Daarbij is onderzoek essentieel. Door te signaleren waar registratie en declaratie beter kunnen, kun je gerichter naar verbeteringen kijken. In 2015 deden we onderzoek naar compliance binnen ziekenhuizen. Dat resulteerde in een stappenplan waarmee ziekenhuizen hun compliance kunnen verbeteren. Momenteel loopt een onderzoek naar hoe medisch specialisten de zorgregistratie ervaren. In de presentatie kreeg het publiek meer informatie over deze onderzoeken.

Eerstelijnsverblijf en wijkverpleging
Voor de eerstelijnszorg werden de thema's eerstelijnsverblijf en wijkverpleging toegelicht. Daarnaast werd het programma aangevuld met het thema toezicht op wijkverpleging. De vragen;
'Welke registratie- en declaratiefouten zien we en hoe zorgen we met elkaar voor verbetering', stonden centraal in deze presentatie.

Alle presentaties van het congres kunt u downloaden op deze pagina.Zie verder