NZa zet trends en ontwikkelingen concentraties in de zorg op een rij

Zorgaanbieders moeten bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag indienen als zij willen fuseren of een andere zorgaanbieder over willen nemen. De NZa concludeert dat er bij 60% van de concentraties in de periode juli 2022 – december 2023 een private-equitypartij betrokken is. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van de vorige periode. Daarnaast was de hoogste stijging van goedgekeurde concentraties in de oogzorg. De Informatiekaart Concentraties in de zorg 2024 laat deze en andere trends en ontwikkelingen zien. 

Beeld: ©NZa

Voortzetting van organisatie mogelijk door concentratie

Uit de aanvragen blijkt bijvoorbeeld dat de meest goedgekeurde concentraties voorkomen in de mondzorg, farmacie en de langdurige zorg. Tandartsen en apothekers verkopen hun praktijk vooral als zij bijna met pensioen gaan. Voor organisaties die zorgaanbieders overnemen geldt dat zij door op te schalen efficiënter te werk kunnen gaan. In de langdurige zorg verkopen zorgaanbieders hun organisatie soms uit financiële noodzaak. Soms vinden zij zichzelf te klein en kwetsbaar om de nodige veranderingen in de zorg aan te kunnen.

Opkomst bedrijfsketens huisartsenzorg

Daarnaast constateert de NZa een stijging van 2% naar 4% bij concentraties in de huisartsenzorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de NZa hebben onderzoek gedaan naar de kansen en risico’s van grote bedrijfsketens in de huisartsenzorg. Daarbij zijn vooralsnog geen private-equitypartijen betrokken, wel private investeerders. Een belangrijke aanbeveling is dat de NZa meer mogelijkheden moet krijgen om concentraties en overnames ook op inhoudelijke gronden tegen te houden of tijdelijk uit te stellen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt mogelijke aanpassingen van de zorgspecifieke concentratietoest in reactie op deze en andere aanbevelingen uit het onderzoek.

Zorgspecifieke concentratietoets

De NZa toetst een fusie of overname als de zorgaanbieder, of het concern waartoe de zorgaanbieder behoort, met ten minste 50 personen zorg verleent in Nederland. Zorgaanbieders mogen een fusie of overname pas tot stand brengen na goedkeuring van de NZa. De NZa geeft goedkeuring wanneer zorgaanbieders voldoende inzicht in de concentratieplannen hebben gegeven en het proces zorgvuldig is doorlopen. Zorgaanbieders kunnen bij voorgenomen concentraties het aanvraagformulier invullen  op de pagina 'Zorgspecifieke fusietoets'.