Snel naar:

Tandarts kijkt in mond jongen
Beeld: ©ISK

Vraag en antwoord mondzorg

Voor aanbieders van mondzorg hebben we de belangrijkste aanvullende informatie verzameld in onderstaande onderwerpen. Hier vindt u vragen en antwoorden, factsheets en andere informatie die u nodig heeft om uw werk goed te kunnen doen.

Wilt u een melding doen?

Heeft u een vermoeden van fraude? Denkt u dat de zorgverzekeraar niet vergoedt waar uw patiënt recht op heeft? Of vermoedt u dat de marktwerking wordt verstoord? Dat en meer kunt u via ons meldingsformulier bij ons melden. Liever telefonisch een melding doen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over mondzorg?

De NZa beschrijft prestaties en tarieven voor mondzorg. We kunnen ons voorstellen dat u misschien meer vragen heeft over mondzorg, waar wij niet direct een antwoord voor u op hebben. Hieronder staat een wegwijzer naar websites van andere organisaties die mogelijk meer informatie voor u hebben.

  • In het Zvw-Kompas op de website van het Zorginstituut Nederland staat beschreven welke mondzorg onder de aanspraak van de basisverzekering valt;
  • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. 
  • De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) is de belangenbehartiger van mondhygiënisten;
  • De beroepsvereniging KNMT heeft ook websites voor patiënten waar men terecht kan voor informatie over de mondzorgbehandeling en welke kosten hiervoor in rekening zijn gebracht. Dit zijn de website www.mondzorgkosten.nl  en de website www.allesoverhetgebit.nl. Deze website borgt ook het 'Tandheelkundig Informatiepunt' (TIP) waar patiënten terechtkunnen met vragen;
  • Er kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld door de zorgverzekeraars aan de zorg die geleverd en gedeclareerd mag worden. Bijvoorbeeld machtigingsvereisten voor de start van een behandeling. U kunt contact opnemen met de betreffende verzekeraar.

Komt u er niet uit?

Komt u er met de uitleg hierboven niet uit? Neem dan contact met ons op.