Experiment cosmetische mondzorg

Sinds 1 januari 2023 gelden er vrije tarieven voor een deel van de cosmetische mondzorg. Dit geeft mondzorgprofessionals meer mogelijkheden bij het plaatsen van facings en het uitwendig bleken van tanden en kiezen. Op deze pagina vind je meer informatie over het experiment cosmetische mondzorg.

Randvoorwaarden voor structurele bekostiging

In augustus 2022 heeft de NZa een advies uitgebracht voor de cosmetische mondzorg. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit advies opgevolgd. De NZa heeft daarom de tarieven voor het plaatsen van facings en uitwendig bleken van tanden en kiezen vrijgegeven in de vorm van een experiment van 5 jaar.

Effecten op de reguliere mondzorg

Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de reguliere mondzorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit blijft. Daarom monitoren wij mogelijke effecten op de reguliere mondzorg nauwkeurig. We hebben hierbij aandacht voor arbeidsmarktproblematiek, de verwachte verhoogde uitstroom als gevolg van pensionering en de beperkte opleidingscapaciteit. 

Volledig informeren van de consument

Daarnaast moet er voor de consument begrijpelijke, volledige en juiste kwaliteits- en prijsinformatie beschikbaar zijn. Het moet voor consumenten duidelijk zijn wat de cosmetische mondzorgbehandeling inhoudt, wat het beoogde resultaat is en wat de bijbehorende kosten zijn. Het is daarbij van belang dat zij de gevolgen van de keuze voor cosmetische zorg goed kunnen overzien. De consument betaalt de kosten voor deze behandelingen namelijk zelf. 

Registeren en declareren

Er zijn 4 prestaties ontwikkeld voor het experiment cosmetische mondzorg. Dit zijn: 

  • K001    Cosmetisch zorgtraject directe facing (in de mond gemaakt)
  • K002    Cosmetisch zorgtraject indirecte facing (buiten de mond gemaakt)
  • K003    Uitwendig bleken per kaak
  • K004    Onvoltooid cosmetisch zorgtraject

De bijbehorende regels vindt u hier: 

Het is niet toegestaan om andere prestaties naast deze codes te declareren: het zijn zorgtrajecten waarin alle benodigde handelingen zijn inbegrepen. Voor niet-cosmetische mondzorg gelden de reguliere prestaties. Een overzicht van de regels voor reguliere mondzorg vindt u op de pagina Registeren en declareren

Voor niet-deelnemers verandert er niets, bestaande prestaties voor facings en bleken (V15, R78/R79 en E97) blijven gedurende het experiment cosmetische mondzorg bestaan.

Deelnemen aan het experiment cosmetische mondzorg

Aanbieders die willen deelnemen aan het experiment, moeten zich verplicht aanmelden bij NZa. Dit kan via het aanmeldformulier experiment cosmetische mondzorg

De deelnemers leveren elk kwartaal informatie aan de NZa. Dit is nodig om goed zicht te krijgen op de omvang en de inzet van cosmetische mondzorg. De informatie die deelnemers aanleveren betreft:

  • het aantal geleverde prestaties;
  • gemaakte omzet;
  • de inzet van uren;
  • het verschil in uren geleverde reguliere mondzorg voor en tijdens het experiment cosmetische mondzorg. 

Voortgang van het experiment

De NZa bewaakt de voortgang van het experiment cosmetische mondzorg op basis van gesprekken met de praktijken en betrokken branche- en beroepsverenigingen.