Registreren en declareren

Bij elke verrichting die u in rekening mag brengen, hoort een prestatiecode. Op basis van de Beleidsregel Tandheelkundige zorg (BR/REG-21125) bepaalt u welke prestatiecode het best aansluit bij de geleverde zorg. Komt u hier niet uit, dan kunt u contact opnemen met uw beroepsvereniging of de zorgverzekeraar van de patiënt. Heeft u vragen over mondzorg aan Wlz-cliënten, dan kunt u bij het zorgkantoor van uw cliënt terecht.

Wie mag declareren?

Iedereen die bevoegd en bekwaam is om de mondzorg te leveren, mag een behandeling uit de prestatielijst declareren. De maximumtarieven die u mag vragen zijn voor elke zorgverlener binnen de mondzorg (die de zorg mag aanbieden) hetzelfde.

Registreren en declareren in 2022.

Onze regelgeving voor de mondzorg in 2022 staat online. Wilt u weten wat er wijzigt? Lees dan onderstaande toelichtingen:

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de regels voor de tandheelkundige zorg in 2022 

C-hoofdstuk (consulten en diagnostiek):

  • Nieuwe, logische indeling 
  • Nieuwe prestaties:  C001 consult voor intake, C011 uitgebreid onderzoek voor second opinion 
  • De toeslagen anw-uren zijn samengevoegd in prestatie C021
  • De prestaties C65 en C84 zijn verplaatst
     

P-hoofdstuk (kunstgebitten):

  • Nieuwe, logische indeling
  • Nieuwe toeslag voor complexe kunstgebitten: P044
  • Onderscheid met en zonder randopbouw is losgelaten (P040, P041, P062-P065)

Materiaal- en techniekkosten

Heeft u materiaal- en techniekkosten gemaakt? Dan mag u deze alleen 1-op-1 doorberekenen aan de patiënt. De patiënt moet bovendien een specificatie van deze kosten krijgen (inkoopfactuur). De verrichtingen waarvoor u materiaal- en techniekkosten in rekening mag brengen, zijn in de prestatielijst aangegeven met een sterretje (*). Maakt u de techniekstukken in eigen beheer? Dan mag u declareren volgens onze Beleidsregel Tandtechniek in eigen beheer (BR/REG-21127).

Let op!

Sinds 2018 bent u verplicht om een standaardprijslijst van de materiaal- en techniekkosten te tonen in uw praktijk of op uw website.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.