Registreren en declareren

Bij elke verrichting die u in rekening mag brengen, hoort een prestatiecode. Op basis van onze beleidsregel bepaalt u welke prestatiecode het best aansluit bij de geleverde zorg. Komt u hier niet uit, dan kunt u contact opnemen met uw beroepsvereniging of de zorgverzekeraar van de patiënt. Heeft u vragen over mondzorg aan Wlz-cliënten, dan kunt u bij het zorgkantoor van uw cliënt terecht.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in 2023

J-hoofdstuk (Implantologie)

  • Nieuwe, logische indeling
  • Nieuwe prestaties: J012 Proefopstelling implantologie 1-4 elementen,  J013 Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen en J104 Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk
  • De prestaties J11, J19, J39 en J44 zijn verplaatst
  • De prestatie J06 Vrijleggen foramen mentale is verwijderd
     

Overige wijzigingen

  • Nieuwe prestaties: C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling, R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond, G76 Consult myofunctionele therapie en H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak
  • Wijziging van prestatie G74 en M61
     

Toelichting wijzigingen
Wilt u weten wat er wijzigt? Lees dan onderstaande toelichtingen:

Wie mag declareren?

Iedereen die bevoegd en bekwaam is om de mondzorg te leveren, mag een behandeling uit de prestatielijst declareren. De maximumtarieven die u mag vragen zijn voor elke zorgverlener binnen de mondzorg (die de zorg mag aanbieden) hetzelfde.

Materiaal- en techniekkosten

Heeft u materiaal- en techniekkosten gemaakt? Dan mag u deze alleen 1-op-1 doorberekenen aan de patiënt. De patiënt moet bovendien een specificatie van deze kosten krijgen (inkoopfactuur). De verrichtingen waarvoor u materiaal- en techniekkosten in rekening mag brengen, zijn in de prestatielijst aangegeven met een sterretje (*). Maakt u de techniekstukken in eigen beheer? Dan mag u declareren volgens onze Beleidsregel Tandtechniek in eigen beheer (BR/REG-21127).

Let op!

Sinds 2018 bent u verplicht om een standaardprijslijst van de materiaal- en techniekkosten te tonen in uw praktijk of op uw website.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.