Registreren en declareren

Bij elke verrichting die u in rekening mag brengen, hoort een prestatiecode. Op basis van de beleidsregel tandheelkundige zorg bepaalt u welke prestatiecode het best aansluit bij de geleverde zorg. Komt u hier niet uit, dan kunt u contact opnemen met uw beroepsvereniging of de zorgverzekeraar van de patiënt. Heeft u vragen over mondzorg aan Wlz-cliënten, dan kunt u bij het zorgkantoor van uw cliënt terecht.

Wie mag declareren?

Iedereen die bevoegd en bekwaam is om de mondzorg te leveren, mag een behandeling uit de prestatielijst declareren. De maximumtarieven die u mag vragen zijn voor elke zorgverlener binnen de mondzorg (die de zorg mag aanbieden) hetzelfde.

Materiaal- en techniekkosten

Heeft u materiaal- en techniekkosten gemaakt? Dan mag u deze alleen 1-op-1 doorberekenen aan de patiënt. De patiënt moet bovendien een specificatie van deze kosten krijgen (inkoopfactuur). De verrichtingen waarvoor u materiaal- en techniekkosten in rekening mag brengen, zijn in de prestatielijst aangegeven met een sterretje (*). Maakt u de techniekstukken in eigen beheer? Dan mag u declareren volgens onze tariefbeschikking Tandtechniek in eigen beheer.

Let op!

Sinds 2018 bent u verplicht om een standaardprijslijst van de materiaal- en techniekkosten te tonen in uw praktijk of op uw website.

Patiënt informeren

Een patiënt mag niet voor verrassingen komen te staan. Voor behandelingen die duurder zijn dan €250 moet u daarom vooraf een offerte geven. Kost de behandeling minder dan €250 euro maar vraagt een patiënt zelf om een offerte? Ook dan bent u verplicht om een offerte te geven.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in 2019

  • Beoordelen röntgenfoto nu apart declarabel

    Tandartsen kunnen voortaan ook alleen voor het beoordelen van een röntgenfoto een prestatie in rekening brengen. Door het toevoegen van prestaties voor het beoordelen wordt voorkomen dat foto’s opnieuw worden gemaakt als deze alleen beoordeeld moeten worden. De huidige prestaties gelden namelijk voor zowel het maken als het beoordelen van een röntgenfoto.

  • Nieuwe prestaties voor tandtechniek in eigen beheer

    De prestaties en tarieven voor tandtechniek in eigen beheer zijn herzien op basis van onderzoek en bieden nu meer ruimte om innovatieve technieken te bekostigen. Meer informatie leest u in het Rapport tarieven tandtechniek in eigen beheer.

  • Bijzondere tandheelkunde

    Centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT) kunnen vanaf 2019 het collectief maximum tijdstarief (X831) in rekening brengen, óok als zij niet erkend zijn als instelling voor medisch-specialistische zorg (IMSZ). Tot 2019 kunnen centra zonder deze IMSZ-toelating alleen prestatie U05 ‘Tijdstarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten’ in rekening brengen.

In de circulaire CI/18/09c (orthodontie) en de circulaire CI/18/08c (tandheelkunde) zijn alle wijzigingen op een rijtje gezet. Kijk hier voor een overzicht van alle regels en tarieven in 2019. Vanaf daar kunt u verder filteren op bijvoorbeeld geldigheid, zorgsector etc.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.