Print

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg richt zich op het behandelen van psychische klachten. De huisarts is het eerste aanspreekpunt en kan de klachten behandelen, eventueel samen met de poh-ggz. De huisarts verwijst patiënten met psychische stoornissen naar de generalistische basis-ggz of bij meer ingewikkelde stoornissen naar de gespecialiseerde ggz. De langdurige ggz is voor mensen met ernstige aandoeningen die meer dan drie jaar zorg nodig hebben.

De NZa stelt voor de ggz maximumtarieven vast. Ook bepalen wij de regels hoe zorgaanbieders, zoals psychologen en psychiaters, moeten declareren bij verzekeraars.

Klik hieronder op een van de ggz-vormen voor meer informatie.

 poh-ggz   basis-ggz gespec. ggz langdurige ggz
poh basis ggz gespecialiseerde ggz langdurige ggz

Doorontwikkeling ggz en fz

De NZa werkt met organisaties van aanbieders, verzekeraars en patiënten aan het doorontwikkelen van de productstructuur van de curatieve ggz en de forensische zorg. Het streven is om in 2020 met deze nieuwe productstructuur te gaan werken. Lees er hier meer over.

Indeling ggz

Per 2015 is de ggz veranderd. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

ggz sinds 2015 350

Lees meer over de indeling van de curatieve ggz en de financiering van de langdurige ggz.


Handige links