Print

Ambulancezorg

Ambulancezorg is zorg die wordt verleend om een zieke of slachtoffer hulp te verlenen en per ambulance te vervoeren naar een zorginstelling waar de vervolgbehandeling kan plaatsvinden.

Deze zorg wordt uitgevoerd in opdracht van een meldkamer. De meldkamer ontvangt een melding en bepaalt of ambulancezorg nodig is om deze zorg vervolgens in te zetten. De meldkamer roept de dichtstbijzijnde beschikbare ambulance op en geeft de opdracht tot vervoer.

De meldkamer geeft aan of het gaat om spoedvervoer of besteld vervoer. De ambulancezorg wordt verleend door verpleegkundigen en chauffeurs die daarvoor speciaal zijn opgeleid.

Soorten ambulancezorg

  • Spoedvervoer (meestal aangemeld via 112): de ambulance moet binnen vijftien minuten ter plaatse zijn. Het is niet altijd noodzakelijk dat de patiënt naar een ziekenhuis wordt vervoerd. Soms kan worden volstaan met hulp ter plaatse.
      
  • Besteld vervoer: er is geen sprake van spoed. De ambulance wordt ingeschakeld om bijvoorbeeld een patiënt te vervoeren van de ene zorginstelling naar de andere of een patiënt vanuit huis liggend te vervoeren naar therapie of behandeling.