Print

Zorgverzekering

Iedere burger in Nederland is wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar naar keuze. Zorgverzekeraars moeten iedereen voor die basisverzekering accepteren. Of je nou jong of oud, arm of rijk, ziek of gezond bent, de premie. De overheid stelt jaarlijks vast welke zorg er in het basispakket zit.

Aanvullende verzekering

Voor behandelingen die buiten het basispakket vallen, kunt u vrijwillig een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Bijvoorbeeld voor beugelbehandelingen bij kinderen, tandartskosten bij volwassenen, of voor fysiotherapie. Voor aanvullende verzekeringen geldt geen acceptatieplicht. Dit betekent dat zorgverzekeraars voor de aanvullende zorgverzekering verschillende premies mogen rekenen of voorwaarden mogen stellen (bijvoorbeeld een medische verklaring of leeftijdsgrens).

Rol van de NZa

De NZa beschermt de belangen van de burger. Dat doet zij onder andere door:

  • Factsheets en informatie beschikbaar te stellen over het kiezen van een zorgpolis.
  • Te controleren of de zorgverzekeraars goede informatie geven over de polissen en de vergoedingen van zorg.
  • Te controleren of de reclame door zorgverzekeraars niet misleidend is.
  • Te bewaken dat zorgverzekeraars voldoende zorg inkopen: houden de zorgverzekeraars zich aan hun zorgplicht? Blijft er voldoende zorg beschikbaar voor wie dat nodig heeft, ook in dunbevolkte gebieden?

Beoordeling modelovereenkomsten

Wanneer een verzekeraar een (nieuwe) zorgverzekering aanbiedt, bekijkt de NZa vooraf of de verzekering klopt met de eisen uit de wet. In een 'modelovereenomst' van de verzekering beschrijft de verzekeraar daarvoor de rechten en plichten van de verzekerde en zichzelf.

Op de pagina beoordeling modelovereenkomsten leest u meer over de stappen naar het aanbieden van een zorgverzekering.