Print

Innovatie

Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van kwalitatief goede en betaalbare zorg zijn innovaties van groot belang. De meeste innovaties kunnen binnen de huidige regels gefinancierd worden door zorgaanbieders of zorgverzekeraars. Sommige nieuwe ontwikkelingen vallen niet onder een zorgprestatie. Om het mogelijk te maken deze innovaties in de praktijk uit te proberen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Benieuwd naar experimenten? Bekijk dan het overzicht van lopende experimenten.

Toelichting op beleidsregel Innovatie.

 

Samenwerkingsverbanden

Zorgvoorinnoveren.nl
De NZa heeft samen met het Zorginstituut Nederland, ZonMw en het ministerie van VWS het initiatief genomen voor de website www.zorgvoorinnoveren.nl. Voor iedereen die zich bezighoudt met innoveren in de zorg is dat dé plek om het netwerk te verbreden en praktische informatie te vinden over innoveren in de zorg. U vindt er ook de Wegwijzer financiering eHealth. Deze wegwijzer is bedoeld om u te helpen eenvoudiger uw weg te vinden in de mogelijkheden van de bekostiging en financiering van eHealth. 

Zie verder

Handige links