Print

Fusies

Toezicht op concentraties in de zorg
Wanneer zorgaanbieders willen samengaan moeten zij hiervoor goedkeuring aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat dan om zorgaanbieders die zo nauw samenwerken, dat er sprake is van een fusie of overname. Ook is het mogelijk dat zorgaanbieders samen met anderen een gemeenschappelijke onderneming oprichten. Een fusie, een overname en de oprichting van een zelfstandige gemeenschappelijke onderneming noemen we een 'concentratie'.

Beoordeling NZa

Vanaf 1 januari 2014 zijn concentraties in de zorg verboden, tenzij de NZa toestemming geeft. De NZa geeft deze toestemming als:

  • Zorgaanbieders van te voren, samen met alle betrokkenen, goed nadenken over het nut en de risico's van een concentratie.
  • De verlening van cruciale zorg niet in gevaar komt door een concentratie.

De NZa toetst zuiver procedureel. De NZa beoordeelt niet of de concentratie nuttig is en gaat niet inhoudelijk in op de inbreng van cliënten of personeel. Daarnaast onderzoekt de NZa of de verlening van cruciale zorg in gevaar komt.

Links

Na de goedkeuring door de NZa, moeten de zorgaanbieders mogelijk hun voorgenomen concentratie ook nog melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit hangt af van de hoogte van hun omzet. ACM toetst, op grond van de Mededingingswet, of ondernemingen te veel macht krijgen door de concentratie. Meer informatie hierover is te vinden op www.acm.nl. Zorgaanbieders mogen dan pas samen gaan als, na de NZa, ook ACM dit goed vindt.

Is er bij een concentratie sprake van vervreemding van onroerende zaken, dan meldt u die separaat bij het College sanering zorginstellingen.

Heeft u vragen over de toets dan kunt u bellen met:

  • telefoonnummer (030) 296 81 11 of
  • per email: info@nza.nl
    onder vermelding van 'informatie zorgspecifieke concentratietoets'

Zie verder