Print

Toezicht en Handhaving

Iedereen betaalt mee aan de zorg via zijn zorgverzekering. Het is dan ook belangrijk dat het geld voor de zorg goed wordt besteed. En iedereen de  beste zorg voor zijn euro krijgt. De Nederlandse Zorgautoriteit houdt daar toezicht op.

De NZa is toezichthouder in de gezondheidszorg, en kijkt - op basis van eigen analyses en van meldingen van consumenten - of ons zorgstelsel goed werkt en zorgaanbieders en zorgverzekeraars doen wat ze behoren te doen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of zorgaanbieders behandelingen op de juiste manier in rekening brengen. Ook moeten consumenten duidelijke informatie krijgen over wat een behandeling kost en wat de kwaliteit is van de zorg.

Is het belang van de consument in het geding? Dan grijpt de NZa in.

Achtergrondinformatie

Deze onderwerpen hebben we gekozen op basis van gesprekken met zorgaanbieders, verzekeraars en consumentenorganisaties en verzoeken van het ministerie van VWS. Ook krijgen we signalen van consumenten en uit de media. Daarnaast doen we eigen onderzoek.

zorgplicht  transparantie  correct declareren  risicoselectie
zorgplicht22 blauw transparantie22 correct declarerent22 blauw risicoselectie

Doel toezicht
Met haar toezicht beschermt de NZa de consument, door het bewaken van zijn keuzevrijheid, zijn rechtspositie, de betaalbaarheid van de zorg en de transparantie op zorgmarkten. Het doel van het toezicht is dat consumenten erop kunnen vertrouwen dat de zorgmarkten goed werken en zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun wettelijke verplichtingen nakomen.

Slim handhaven
De NZa bepaalt door middel van analyses welke problemen in de zorg het belangrijkst zijn, in welke sectoren die zich voor (kunnen) doen en aangepakt moeten worden.


De basisgedachte van het NZa-toezicht is slim handhaven op de manier die het meest effectief is. De NZa heeft een heel scala aan handhavingsinstrumenten dat ze in kan zetten, oplopend van norm-overdragende gesprekken tot het opleggen van boetes.

Klik hier voor vormen van Toezicht en Handhavingsinstrumenten.


Zie verder