Beschikbaarheidbijdrage/subsidie aanvragen

Een aantal zorgopleidingen en zorgfuncties wordt bekostigd via een subsidie, de zogenoemde beschikbaarheidbijdrage. Het gaat om erkende (medische) vervolgopleidingen en om een beperkt aantal bijzondere zorgfuncties zoals de traumahelikopters en gespecialiseerde brandwondenzorg.

Voor de langdurige zorg gaat het om de volgende opleidingen:

  • Arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Gz-psycholoog
  • Klinisch neuropsycholoog
  • Klinisch psycholoog

Hoe vraagt u een beschikbaarheidbijdrage aan?

In de informatiekaart leest u voor welke opleidingen u een bijdrage kunt aanvragen, en hoe u dit kunt doen: Een bijdrage ontvangen voor opleiden in de zorg? Dat regelt u zo!

Via het aanvragenportaal kunt u het formulier raadplegen, invullen en indienen.

Lees voordat u dit formulier invult de handleiding en de tijdlijn.  

Hoe hoog zijn de vergoedingen?

Vergoedingsbedragen beschikbaarheidbijdragen 2018

Vergoedingsbedragen beschikbaarheidbijdragen 2019

Beschikbaarheidbijrage medische vervolgopleidingen

De regeling voor de bijdrage/ subsidie voor (medische) vervolgopleidingen vindt u in de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2019 (BR-19130).

Meedenken over (medische) vervolgopleidingen?

Samenwerking is voor ons van groot belang. Daarom hebben we een opleiderspanel in het leven geroepen. Elke zorgaanbieder die opleidt, kan zijn mening geven en meedenken over onze regelgeving rond medische vervolgopleidingen. Als lid van dit panel krijgt u een paar keer per jaar een korte vragenlijst. Wilt u meedoen? Meld u dan aan voor het opleiderspanel via ons aanmeldformulier.