Budgetaanvragen

Er zijn in 2019 vier formulieren relevant voor de bekostiging van langdurige zorg. Bij de formulieren vindt u in het portaal invulinstructies, zodat u het formulier juist kunt invullen. Meer informatie over de formulieren leest u verder op deze pagina.

> Direct naar het Aanvragenportaal

LET OP! Nieuw aanvragenportaal: activeer uw account
Het aanvragenportaal van de NZa is vernieuwd en verbeterd. De formulieren zijn overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. In het portaal kunt u budgetten aanvragen en beschikkingen downloaden. 

  • Logt u voor het eerst in op het nieuwe portaal ? Klik dan op 'Wachtwoord vergeten' op de startpagina van het portaal en activeer uw account met uw NZa-nummer en e-mailadres.
  • Het huidige Wlz formulier Nacalculatie 2018 kunt u bereiken door in te loggen op het vernieuwde portaal. Via de link 'Kunt u een dossier niet vinden? Kijk dan op de vorige versie van het NZA aanvragenportaal' komt u bij de vorige versie van het portaal. Hier staan uw huidige/vorige formulieren en beschikkingen.
  • U kunt pas in september voor het eerst een aanvraag indienen in het nieuwe portaal. Wel is het van belang dat u daarvoor al een nieuw wachtwoord hebt aangevraagd voor het nieuwe portaal (zie het eerste punt).
  • Meer informatie over het nieuwe portaal vindt u in de handleiding of op de pagina met Veelgestelde vragen.  

Andere relevante informatie:

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder

Bent u een nieuwe zorgaanbieder/zzp-er en nog niet bekend bij de NZa? Meldt u zich dan aan met het online aanmeldformulier. Daarna ontvangt u van ons een NZa-nummer en inloggegevens waarmee u online uw aanvragen kunt indienen.

Formulieren

Formulier Nacalculatie 2018
Bij de nacalculatie 2018 gaat het om de afrekening op basis van de gerealiseerde productie. Dus wat er daadwerkelijk aan zorg is geleverd. Het formulier Nacalculatie moet uiterlijk 31 mei 2019 bij ons zijn ingediend.

Kwaliteitsbudget/Overgangsregeling 2019
Met dit formulier vraagt u aan; een kwaliteitsbudget voor 2019 en een overgangsregeling in verband met de nieuwe Wlz-tarieven per 2019. De deadline voor het indienen van het formulier is inmiddels verstreken: 31 maart 2019. Tijdens de herschikking 2019 kunt u dit budget eventueel aanpassen of alsnog aanvragen.

Let op! Als er tussen zorgaanbieder en het zorgkantoor geen afspraken zijn gemaakt over een kwaliteitsbudget en u op grond van de Beleidsregel overgang tarieven langdurige zorg 2019 (BR/REG-19161) geen aanspraak maakt op een overgangstarief, dan hoeft u het formulier Kwaliteitsbudget/ Overgangsregeling 2019 niet in te dienen.

Herschikking 2019 (nog niet beschikbaar in portaal)
Zorginstellingen kunnen via dit formulier gemaakte (budget-)productieafspraken voor het jaar 2019 aanpassen. Bijvoorbeeld als blijkt dat de instelling meer omzet heeft gedraaid dan in de budgetafspraken is afgesproken. Het formulier voor de herschikking wordt eind augustus gepubliceerd in het nieuwe NZa-aanvragenportaal. Het formulier moet uiterlijk 1 november 2019 bij ons binnen zijn.

Budgetafspraak 2020 (nog niet beschikbaar in portaal)
De zorginstelling legt de productieafspraken vast met het zorgkantoor voor het jaar 2020. Het formulier voor de budgetafspraken wordt rond augustus/september van het jaar gepubliceerd in het nieuwe NZa-aanvragenportaal. Het formulier moet uiterlijk 15 november 2019 bij ons binnen zijn.