Vragen over het aanvragenportaal?

U kunt deze vragen stellen via WhatsApp (088-7708770). Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

Handen op rollator

Budgetaanvragen

Zorgaanbieders die productieafspraken met het zorgkantoor gemaakt hebben,  dienen elk jaar 3 verschillende formulieren in bij de NZa voor de bekostiging van de langdurige zorg. Deze formulieren staan in het aanvragenportaal van de NZa.

Over het aanvragenportaal

In het aanvragenportaal van de NZa kunt u budgetten aanvragen en beschikkingen downloaden. 

Uitstel indieningstermijn nacalculatie 2021 voor zorgaanbieders met kwaliteitsgelden

In de beleidsregel Bekostigingscyclus Wlz 2021 staat dat de zorgaanbieder vóór 1 juni 2022 de nacalculatie-opgaven over 2021 indient bij de NZa. Er is echter uitstel mogelijk voor zorgaanbieders die afspraken hebben gemaakt in het kader van de kwaliteitsmiddelen voor de verpleeghuiszorg. De beoordeling hiervan vraagt extra inzet van de zorgkantoren. Daarom is voor deze groep de uiterste datum verschoven naar 24 juni 2022. 
Het jaar 2021 is het laatste jaar dat de kwaliteitsmiddelen via een lumpsum worden bekostigd. Vanaf 1 januari 2022 zijn de kwaliteitsmiddelen verwerkt in de reguliere tarieven.  

U vindt het formulier in het aanvragenportaal.

Formulieren

Nacalculatie 2021 
Zorginstellingen leggen met dit formulier de definitieve gemaakte (budget-)productieafspraken vast met het zorgkantoor voor het jaar 2021. In februari 2022 wordt het nacalculatieformulier gepubliceerd. Het nacalculatieformulier moet vóór 1 juni 2022 bij de NZa worden ingediend. Zorgaanbieders met kwaliteitsgelden krijgen uitstel tot vrijdag 24 juni 2022.

Herschikking 2021 
Zorginstellingen kunnen via dit formulier gemaakte (budget-)productieafspraken voor het jaar 2021 aanpassen. Bijvoorbeeld als blijkt dat de instelling meer omzet heeft gedraaid dan in de budgetafspraken was afgesproken. In september 2021 komt het herschikkingsformulier beschikbaar. Het formulier moest vóór 1 november 2021 bij ons ingediend zijn.

Budgetafspraak 2022
Zorginstellingen leggen met dit formulier de productieafspraken vast met het zorgkantoor voor het jaar 2022. Het budgetformulier kan vanaf september 2021 ingevuld worden. Het formulier moest vóór 15 november 2021 bij ons ingediend worden.

Relevante regelgeving