Budgetaanvragen

Zorgaanbieders dienen elk jaar drie verschillende formulieren in bij de NZa voor de bekostiging van de langdurige zorg. Deze formulieren staan in het aanvragenportaal van de NZa.

  • Voorafgaand aan het jaar kan vanaf september het budgetformulier ingevuld worden.
  • In september van het jaar zelf komt het herschikkingsformulier beschikbaar.
  • In februari van het jaar daarop wordt het nacalculatieformulier gepubliceerd.

Meer informatie over de formulieren leest u op deze pagina.

> Direct naar het Aanvragenportaal

Het aanvragenportaal van de NZa is in april 2019 vernieuwd en verbeterd. De formulieren zijn overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. In het portaal kunt u budgetten aanvragen en beschikkingen downloaden. 

  • Logt u voor het eerst in op het nieuwe portaal ? Klik dan op 'Wachtwoord vergeten' op de startpagina van het portaal en activeer uw account met uw NZa-nummer en e-mailadres.
  • Eerder afgegeven beschikkingen kunt u bereiken door in te loggen op het vernieuwde portaal. Via de link 'Kunt u een dossier niet vinden? Kijk dan op de vorige versie van het NZA aanvragenportaal' komt u bij de vorige versie van het portaal. Hier staan uw beschikkingen.
  • U kunt in september voor het eerst een aanvraag indienen in het nieuwe portaal. Wel kunt u daarvoor al een nieuw wachtwoord aanvragen voor het nieuwe portaal (zie het eerste punt).
  • Meer informatie over het nieuwe portaal vindt u in de handleiding, op de pagina met Veelgestelde vragen en in dit filmpje.

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder

Bent u een nieuwe zorgaanbieder/zzp-er en nog niet bekend bij de NZa? Meldt u zich dan aan met het online aanmeldformulier. Daarna ontvangt u van ons een NZa-nummer en inloggegevens waarmee u online uw aanvragen kunt indienen.

Formulieren

Herschikking 2019 (nog niet beschikbaar in portaal)
Zorginstellingen kunnen via dit formulier gemaakte (budget-)productieafspraken voor het jaar 2019 aanpassen. Bijvoorbeeld als blijkt dat de instelling meer omzet heeft gedraaid dan in de budgetafspraken is afgesproken. Het formulier voor de herschikking wordt begin september gepubliceerd in het nieuwe NZa-aanvragenportaal. Het formulier moet uiterlijk 1 november 2019 bij ons binnen zijn.

Budgetafspraak 2020 (nog niet beschikbaar in portaal)
De zorginstelling legt de productieafspraken vast met het zorgkantoor voor het jaar 2020. Het formulier voor de budgetafspraken wordt begin september van het jaar gepubliceerd in het nieuwe NZa-aanvragenportaal. Het formulier moet uiterlijk 15 november 2019 bij ons binnen zijn. 

Formulier Nacalculatie 2018
Bij de nacalculatie 2018 gaat het om de afrekening op basis van de gerealiseerde productie. Dus wat er daadwerkelijk aan zorg is geleverd. Het formulier Nacalculatie moet uiterlijk 31 mei 2019 bij ons zijn ingediend. In augustus 2019 kunt u de beschikking verwachten. U ontvangt een notificatie via de mail zodra de beschikking in het portaal is gepubliceerd.

Kwaliteitsbudget/Overgangsregeling 2019
Met dit formulier vraagt u aan; een kwaliteitsbudget voor 2019 en een overgangsregeling in verband met de nieuwe Wlz-tarieven per 2019. De deadline voor het indienen van het formulier is inmiddels verstreken: 31 maart 2019. Tijdens de herschikking 2019 kunt u dit budget eventueel aanpassen of alsnog aanvragen.

Let op! Als er tussen zorgaanbieder en het zorgkantoor geen afspraken zijn gemaakt over een kwaliteitsbudget en u op grond van de Beleidsregel overgang tarieven langdurige zorg 2019 (BR/REG-19161) geen aanspraak maakt op een overgangstarief, dan hoeft u het formulier Kwaliteitsbudget/ Overgangsregeling 2019 niet in te dienen

Relevante regelgeving