Nieuw

Technische en functionele vragen over het aanvragenportaal? U kunt deze vragen stellen via WhatsApp (088-7708770). Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Handen op rollator
© ISK

Budgetaanvragen

Zorgaanbieders dienen elk jaar 3 verschillende formulieren in bij de NZa voor de bekostiging van de langdurige zorg. Deze formulieren staan in het aanvragenportaal van de NZa.

In het aanvragenportaal van de NZa kunt u budgetten aanvragen en beschikkingen downloaden. 

Nieuwe zorgaanbieder

Bent u een nieuwe zorgaanbieder/zzp-er en nog niet bekend bij de NZa? Meldt u zich dan aan met het online aanmeldformulier. Daarna ontvangt u van ons inloggegevens waarmee u online uw aanvragen kunt indienen.

Formulieren

Nacalculatie 2021 
Zorginstellingen leggen met dit formulier de definitieve gemaakte (budget-)productieafspraken vast met het zorgkantoor voor het jaar 2021. In februari 2022 wordt het nacalculatieformulier gepubliceerd. Het nacalculatieformulier moet vóór 1 juni 2022 bij de NZa worden ingediend.

Herschikking 2021 
Zorginstellingen kunnen via dit formulier gemaakte (budget-)productieafspraken voor het jaar 2021 aanpassen. Bijvoorbeeld als blijkt dat de instelling meer omzet heeft gedraaid dan in de budgetafspraken was afgesproken. In september 2021 komt het herschikkingsformulier beschikbaar. Het formulier moest vóór 1 november 2021 bij ons ingediend zijn.

Budgetafspraak 2022
Zorginstellingen leggen met dit formulier de productieafspraken vast met het zorgkantoor voor het jaar 2022. Het budgetformulier kan vanaf september 2021 ingevuld worden. Het formulier moest vóór 15 november 2021 bij ons ingediend worden.

Relevante regelgeving