Vragen over het aanvragenportaal?

U kunt deze vragen stellen via WhatsApp (088-7708770). Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

Handen op rollator
Beeld: ©ISK

Budgetaanvragen

Zorgaanbieders die een contract hebben met een zorgkantoor dienen elk jaar 3 verschillende formulieren in bij de NZa voor de bekostiging van de langdurige zorg. Deze formulieren staan in het NZa-aanvragenportaal.

Over het aanvragenportaal

In het aanvragenportaal van de NZa kunt u budgetten aanvragen en beschikkingen downloaden. 

Formulieren

Beschikkingen over Wlz herschikking bekend
De NZa heeft beschikkingen gepubliceerd voor 1585 zorgaanbieders in de Wlz. Het betreft de beschikking voor de Wlz-herschikking 2023. Deze zorgaanbieders krijgen hiervan automatisch bericht per brief en e-mail. Logt u in op het portaal aanvragen.nza.nl om uw beschikking te bekijken en te downloaden.

Alle aanvragen passen binnen de contracteerruimte.

Beschikking Wlz-budget 2024 gepubliceerd
Op maandag 18 december zijn de beschikkingen 2024 voor 1550 zorgaanbieders in de Wlz gepubliceerd. Zorgaanbieders hebben hiervan automatisch bericht van ontvangen.


Budgetafspraak 2024
Het Wlz-budgetformulier 2024 was vanaf begin september beschikbaar via aanvragen.nza.nl. Het formulier moest vóór 9 december 2023 bij ons ingediend worden.
Zorginstellingen leggen met dit formulier de productieafspraken met het zorgkantoor vast voor het jaar 2024. 


Nacalculatie 2023 
Zorginstellingen leggen met dit formulier de definitieve gemaakte (budget-)productieafspraken vast met het zorgkantoor voor het jaar 2023. Eind februari 2024 wordt het nacalculatieformulier gepubliceerd. Het nacalculatieformulier moet vóór 1 juni 2024 bij de NZa worden ingediend. 

Relevante regelgeving