Vragen over het aanvragenportaal?

U kunt deze vragen stellen via WhatsApp (088-7708770). Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

Handen op rollator
Beeld: ©ISK

Budgetaanvragen

Zorgaanbieders die een contract hebben met een zorgkantoor dienen elk jaar 3 verschillende formulieren in bij de NZa voor de bekostiging van de langdurige zorg. Deze formulieren staan in het NZa-aanvragenportaal.

Over het aanvragenportaal

In het aanvragenportaal van de NZa kunt u budgetten aanvragen en beschikkingen downloaden. 

Formulieren

Herschikkingsafspraak 2024
Het Wlz-herschikkingsformulier 2024 wordt begin september 2024 beschikbaar gesteld via aanvragen.nza.nl. Het formulier moet vóór 1 november 2024 bij ons worden ingediend. Zorginstellingen kunnen met dit formulier hun overeengekomen productieafspraken wijzigen. Die afspraken zijn vastgelegd in de budgetafspraak 2024. Als er geen budgetafspraak 2024 gemaakt is, leggen zorgaanbieders hun eerste productie-afspraken 2024 vast met dit herschikkingsformulier. De productie-afspraken zoals vastgelegd in de dit formulier vormen de basis voor de nacalculatie 2024.


Budgetafspraak 2025
Het Wlz-budgetformulier 2025 wordt begin september 2024 beschikbaar via aanvragen.nza.nl. Het formulier moet vóór 15 november 2024 bij ons worden ingediend .
Zorginstellingen leggen met dit formulier de productieafspraken met het zorgkantoor vast voor het jaar 2025. 


Nacalculatie 2024 
Zorginstellingen leggen met dit formulier de definitieve gemaakte (budget-)productieafspraken vast met het zorgkantoor voor het jaar 2024. Eind februari 2025 wordt het nacalculatieformulier gepubliceerd. Het nacalculatieformulier moet vóór 1 juni 2025 bij de NZa worden ingediend. 

Relevante regelgeving