Nieuw

Technische en functionele vragen over het aanvragenportaal? U kunt die ook stellen via Whatsapp (088-7708770). Wij zijn bereikbaar van ma-vr tussen 9.00-17.00 uur.

Handen op rollator

Budgetaanvragen

Zorgaanbieders dienen elk jaar 3 verschillende formulieren in bij de NZa voor de bekostiging van de langdurige zorg. Deze formulieren staan in het aanvragenportaal van de NZa.

  • Voorafgaand aan het jaar kan vanaf september het budgetformulier ingevuld worden.
  • In september van het jaar zelf komt het herschikkingsformulier beschikbaar.
  • In februari van het jaar daarop wordt het nacalculatieformulier gepubliceerd.

Meer informatie over de formulieren leest u op deze pagina.

> Direct naar het Aanvragenportaal

Het aanvragenportaal van de NZa is in april 2019 vernieuwd en verbeterd. De formulieren zijn overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. In het portaal kunt u budgetten aanvragen en beschikkingen downloaden. 

  • Logt u voor het eerst in op het nieuwe portaal? Klik dan op 'Wachtwoord vergeten' op de startpagina van het portaal. Daarna activeert u uw account met uw NZa-nummer en e-mailadres.
  • Eerder afgegeven beschikkingen kunt u bereiken door in te loggen op het vernieuwde portaal. Via de link 'Kunt u een dossier niet vinden? Kijk dan op de vorige versie van het NZA aanvragenportaal'. Zo komt u bij de vorige versie van het portaal. Hier staan uw beschikkingen.
  • U kunt in september voor het eerst een aanvraag indienen in het nieuwe portaal. Een nieuw wachtwoord aanvragen kunt u eerder doen; zie het 1e punt.
  • Meer informatie over het nieuwe portaal? Zie

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder

Bent u een nieuwe zorgaanbieder/zzp-er en nog niet bekend bij de NZa? Meldt u zich dan aan met het online aanmeldformulier. Daarna ontvangt u van ons een NZa-nummer en inloggegevens waarmee u online uw aanvragen kunt indienen.

Formulieren

Kwaliteitsbudget 2020 (binnenkort beschikbaar in portaal)

Dit formulier is een aanvulling op de budgetafspraak 2020. U vult dit formulier alleen in als er tussen zorgaanbieder en het zorgkantoor afspraken zijn gemaakt over een kwaliteitsbudget. Wij publiceren het formulier in februari 2020 in het portaal. Dat moet uiterlijk 30 april bij ons binnen zijn.

Formulier Nacalculatie 2019 (binnenkort beschikbaar in portaal)

Het formulier 'Nacalculatie 2019' wordt in februari 2020 gepubliceerd in het portaal. Dit formulier moet uiterlijk 31 mei 2020 bij ons binnen zijn.

Herschikking 2019 (deadline verstreken)

Zorginstellingen konden via dit formulier gemaakte (budget-)productieafspraken voor het jaar 2019 aanpassen. Bijvoorbeeld als bleek dat de instelling meer omzet heeft gedraaid dan in de budgetafspraken was afgesproken. 

Budgetafspraak 2020 (deadline verstreken)

De zorginstelling legde met dit formulier de productieafspraken vast met het zorgkantoor voor het jaar 2020. 

Relevante regelgeving