De regels in vogelvlucht

Samen werken we aan goede en betaalbare zorg. De NZa vindt dat iedereen in Nederland op tijd goede en betaalbare zorg moet kunnen krijgen. Hiervoor maken we regels en houden we toezicht op de naleving ervan. Bent u net gestart als zorgaanbieder of medewerker in de langdurige zorg? Dan bieden wij u op deze pagina een overzicht van de belangrijkste actuele documentatie. Deze en alle overige documentatie vindt u ook op ons documentenplatform.

Registreren en declareren

Zorgkantoren en zorgaanbieders leggen samen vast welke zorg zij leveren, tegen welke kwaliteit en welk tarief. De NZa maakt hiervoor omschrijvingen van behandelingen met registratie- en declaratieregels, al dan niet met maximumtarieven. Meer informatie hierover leest u op de pagina Registreren en declareren.

Budgetaanvragen

Voor de bekostiging van de langdurige zorg dienen zorgaanbieders elk jaar 3 verschillende formulieren in bij de NZa (Bekostigingscyclus Wlz 2023 (BR/REG-23114)). Deze formulieren staan in ons aanvragenportaal. Om in te kunnen loggen, heeft u een NZa-nummer nodig. U kunt dit nummer aanvragen met het online aanmeldformulier. Daarna ontvangt u van ons een NZa-nummer en inloggegevens waarmee u online uw aanvragen kunt indienen.

Contracteerproces

Zorgkantoren en Wlz-uitvoerders sluiten overeenkomsten over de levering van Wlz-zorg. De NZa heeft regels opgesteld voor de wijze waarop deze overeenkomsten tot stand komen en de voorwaarden in deze overeenkomsten. Zie de Regeling transparantie contracteerproces Wlz (NR/REG-2106).

Aanleveren van wachttijden

Zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren waarop aanspraak bestaat op grond van de Zorgverzekeringswet, zijn verplicht om informatie over hun wachttijden aan te leveren.

Informatieverplichting

In de Regeling transparantie zorgaanbieders (TH/NR-018) staat welke informatie een zorgaanbieder moet verstrekken, en op welk moment, zodat de consument een weloverwogen keuze kan maken voor een zorgaanbieder.   

Fuseren

Gaat u fuseren? Bekijk dan onze pagina over fusies

Innovatie

Innovaties helpen om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen leveren. Denk aan het efficiënter organiseren van zorg of het verbeteren van de zorgkwaliteit. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars krijgen van de NZa ruimte om te experimenteren met innovatieve zorgprestaties. Lees hier meer over in onderstaande documentatie.

Meldpunt

De NZa wil de zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen. Uw meldingen helpen ons om onze rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen. Zie voor meer informatie onze Meldpuntpagina.

Nieuwsbrieven

Via de sectornieuwsbrieven krijgt u periodiek een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen rond een aantal onderwerpen. Aanmelden voor onze nieuwsbrieven kunt u met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven. Afmelden kan via het linkje dat hiervoor onderaan elke nieuwsbrief staat.