Meetbare doelen in regioplannen nodig

Het afgelopen jaar hebben alle regio’s in Nederland eerst een regiobeeld en daarna een regioplan opgesteld. Hierin staan de belangrijkste veranderopgaven voor de komende jaren om de zorg toegankelijk te houden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het een belangrijke prestatie dat alle 53 regio’s tot een regioplan zijn gekomen en structureel het gesprek voeren over de zorgvraag en het zorgaanbod in hun regio. Positief punt is dat er veel aandacht is voor preventie omdat niet alle problemen met zorg zijn op te lossen. Om de regioplannen te kunnen gebruiken als basis voor verdere beleidsplannen, is het noodzaak de plannen verder te concretiseren. Zo is het nodig om de doelen in de regioplannen specifiek, meetbaar en tijdgebonden te formuleren.

Beeld: ©SSK

Formuleren gezondheidsdoelen

Sommige regio’s doen dit al goed. In verschillende regioplannen staan bijvoorbeeld gekwantificeerde gezondheidsdoelen zoals: ‘Alle inwoners tien extra gezonde levensjaren in 2040’. Ook zien we doelstellingen om de personeelskrapte het hoofd te bieden zoals: ‘Het oplossen van het personeelstekort van 5700 in 2040’. Maar de NZa ziet hier nog ruimte voor verbetering. Het regioplan is het startpunt voor toegankelijke en betaalbare zorg. Het is belangrijk dat de taken en verantwoordelijkheden in de regio expliciet worden omschreven en toegedeeld. Evenals een werkagenda met mijlpalen voor de komende maanden en jaren. Sommige regio’s hebben de beoogde resultaten wel duidelijk opgenomen. Bijvoorbeeld: ‘In Q4 2024 is er een regionale flexpool voor ziekenhuizen operationeel’ of ‘In Q3 2025 livegang van regionaal capaciteitsorgaan.’ Op het gebied van de werkagenda liggen nog veel ontwikkelpunten voor de regioplannen.

Terugkoppeling regio’s

De NZa heeft als taak de toegang tot zorg te bewaken. We willen regio’s ondersteunen in hun transitie naar passende zorg. Alle regioplannen zijn met veel aandacht doorgenomen. We zien dat veel regio’s aandacht hebben voor de mentale gezondheid, veerkrachtig ouder worden en de gezondheidsverschillen. Elke regio ontvangt in februari een schriftelijke terugkoppeling via de zorgverzekeraars. Hierna kunnen regio’s aangeven of zij behoefte hebben aan een toelichtend gesprek. Met de informatie uit deze gesprekken stellen we een rapportage die medio 2024 zal verschijnen.