Nieuwe beleidsregel NZa draagt bij aan samenwerkingen tussen sectoren en domeinen

Een intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders in een regio is essentieel voor de beweging naar passende zorg. De nieuwe beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stimuleert sector- en domeinoverstijgende afstemming tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over specifieke groepen patiënten. De beleidsregel geldt voor de zorg binnen de Zorgverzekeringswet en met andere domeinen. Geestelijke gezondheidszorg- en eerstelijnszorgaanbieders kunnen bijvoorbeeld op basis van regionale afspraken investeren in sterkere samenwerkingen met gemeenten. De beleidsregel wordt in de vorm van een experiment voor vijf jaar ingezet per 1 mei 2024. 

Beeld: ©SSK

Open betaaltitel voor maatwerkafspraken

Om ervoor te zorgen dat zorgaanbieders maatwerkafspraken kunnen maken die passen bij de diversiteit tussen regio’s is een open betaaltitel nodig. Dat concludeerde de werkgroep van het Integraal Zorgakkoord (IZA), waar de NZa deel van uitmaakt. De open betaaltitel heeft een vrij tarief. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars bepalen samen de groep patiënten waar het om gaat, de concrete invulling van hun samenwerking en aan de hand daarvan een passend tarief. Zorgaanbieders declareren de betaaltitel en het tarief bij zorgverzekeraars op basis van de gemaakte afspraken in de regio’s. We monitoren het gebruik, de financiële effecten en de resultaten van de beleidsregel tijdens de looptijd van het experiment.

Verder met de beleidsregel

Inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties en andere partijen uit de zorg werken steeds vaker samen over sectoren en domeinen heen om de regiobeelden- en plannen die in het IZA zijn gemaakt uit te voeren. De NZa ondersteunt deze plannen met deze nieuwe beleidsregel voor patiëntengroepsgebonden afstemming. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken op dit moment samen aan een handleiding zodat de regio’s verder aan de slag kunnen met de beleidsregel.