Kerncijfers: inzicht in ontwikkelingen in de zorg

Wij publiceren kerncijfers over verschillende zorgsectoren. Met deze informatie – bijvoorbeeld over aantal patiënten, aantal behandelingen, omzet en kosten - laten we de ontwikkelingen door de jaren heen zien. 

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, branchepartijen en beleidsmakers van overheidsorganisaties kunnen deze informatie gebruiken bij het formuleren of aanscherpen van hun beleid. Ook helpen de cijfers om te zien wat de effecten zijn van gemaakte keuzes. Zo kunnen we samen beter anticiperen en inspelen op ontwikkelingen die de zorg betaalbaar en toegankelijk houden.

Bekijk onze kerncijfers over: