Kerncijfers geboortezorg

  • De uitgaven aan geboortezorg stijgen in 2021 met 9,6%. Deze stijging is groter dan het jaar daarvoor. Ook het aantal cliënten neemt toe. In alle 3 de deelsectoren is een toename van de uitgaven te zien. Het aandeel integraal bekostigde geboortezorg is toegenomen van 6,4% naar 7,9% van de totale uitgaven.
  • In 2021 is het aantal geboorten toegenomen.
  • In 2021 eindigde 73% van de bevallingen in de tweede lijn. Dit zijn zowel medische als niet-medische bevallingen.

Deze cijfers bevatten een kleine overschatting vanwege problemen door overgang naar een nieuw datasysteem bij een zorgverzekeraar.

Totale kosten

Totale kosten Kosten in miljoenen euro’s
20172018201920202021
Totale kosten1163,911891227,41268,91390,7
Medisch-specialistische zorg629,1618,4630,1625,3682,5
Verloskundige zorg210234,4234,3250262,4
Kraamzorg296,3289,9300,8312,3336,4
Integrale Geboortezorg28,546,362,281,3109,4

*De ontwikkeling op het gebied van IB wordt gemonitord
** In 2019 heeft een eenmalige correctie in de tarieven van de verloskundige zorg plaatsgevonden.

Bron: Vektis Brontabel als csv (272 bytes)

Gemiddelde kosten

Gemiddelde kosten Kosten in euro's
20172018201920202021
Totale gemiddelde kosten3459,73503,93580,33630,73832,4
Medisch-specialistische zorg2485,52507,42568,52609,22735,6
Verloskundige zorg831,4921,2917,2940,3954,9
Kraamzorg129212781342,51359,11427
Integrale Geboortezorg2914,931013181,13489,73600,7

*De bekostiging integrale geboortezorg bestaat sinds 2017. De organisaties die hier gebruik van maken zaten in de eerste jaren nog in een opstartfase. Het kan zijn dat nog niet alle zorg in die eerste jaren geleverd werd vanuit de integrale geboortezorg organisatie. Ook kregen deze organisaties vaak een vergoeding voor de transitiekosten die zij maakten. De gemiddelde kosten per cliënt voor integrale geboortezorg zijn voor de eerste paar jaar niet direct te vergelijken met de gemiddelde kosten binnen de monodisciplinaire bekostiging.

Bron: Vektis Brontabel als csv (300 bytes)

Aantal geboorten

Aantal geboorten
Aantal geboorten
2017167595
2018166331
2019167588
2020166466
2021177248
Bron: CBS Brontabel als csv (84 bytes)

Aantal cliënten

Aantal cliënten in duizendtallen
20172018201920202021
Totaal aantal cliënten336,4339,3342,8349,5362,9
Medisch-specialistische zorg253,1246,6245,3239,7249,5
Verloskundige zorg252,6254,5255,5265,9274,8
Kraamzorg229,3226,8224229,8235,7
Integrale Geboortezorg9,814,919,623,330,4
Bron: Vektis Brontabel als csv (279 bytes)

Overdrachten naar tweedelijns geboortezorg

Overdrachten naar tweedelijns geboortezorg In procenten
201620172018201920202021
Overdrachten naar tweedelijns geboortezorg (in procenten)40,80%41,80%44,30%47,20%

*Dit percentage betreft de nulliparae zwangeren die tijdens de zwangerschap werden overgedragen naar de tweede lijn

Bron: Perined Brontabel als csv (121 bytes)

Plaats van bevalling

Plaats van bevalling In procenten
201620172018201920202021
thuis12,90%12,70%12,90%12,70%15,00%14,00%
geboortecentrum15,40%15,10%15,00%14,60%12,00%13,00%
2e lijn71,00%71,50%71,00%72,70%72,00%73,00%
onbekend0,70%0,70%1,10%0,00%1,00%0,00%

*Cijfers vanaf het jaar 2020 worden berekend op basis van een nieuwe dataspecificatie. Daarom kunnen de cijfers vanaf het jaar 2020 niet volledig worden vergeleken met de voorgaande jaren.

Bron: Perined Brontabel als csv (237 bytes)