Kerncijfers geboortezorg

  • De uitgaven aan geboortezorg stijgen in 2020 met 3,4% harder dan in het jaar daarvoor. Ook het aantal cliënten neemt toe. Er is een toename van integraal bekostigde geboortezorg.
  • Het aantal geboorten in Nederland is in 2020 gedaald.
  • In 2020 vond 69,1% van de bevallingen plaats in de tweede lijn. Dit zijn zowel medische als niet medische bevallingen.
  • In 2019 heeft een eenmalige correctie in de tarieven van de verloskundige zorg plaatsgevonden. 

Totale kosten

Totale kosten Kosten in miljoenen euro’s
2017201820192020
Totale kosten1163,911891227,41268,8
Medisch-specialistische zorg629,1618,4630,1625,2
Verloskundige zorg210234,4234,3250
Kraamzorg296,3289,9300,8312,3
Integrale Geboortezorg *28,546,362,281,3

*De ontwikkeling op het gebied van integrale bekostiging wordt gemonitord.

Bron: Vektis Brontabel als csv (238 bytes)

Gemiddelde kosten

Gemiddelde kosten Kosten in euro's
2017201820192020
Totale gemiddelde kosten3457,83501,23576,33627,2
Medisch-specialistische zorg2484,62498,62558,32599,6
Verloskundige zorg830920,7916,7939,8
Kraamzorg1290,512761338,11354,9
Integrale Geboortezorg2908,23107,43173,53459,6

*Het experiment bekostiging integrale geboortezorg is gestart in 2017. De organisaties die hier gebruik van maken zitten vaak nog in een opstartfase en het kan zijn dat nog niet alle zorg geleverd wordt vanuit de integrale geboortezorg organisatie. De gemiddelde kosten kunnen hierdoor anders uitvallen en zijn niet direct te vergelijken met de gemiddelde kosten binnen de monodisciplinaire bekostiging.

Bron: Vektis Brontabel als csv (265 bytes)

Aantal geboorten

Aantal geboorten
Aantal geboorten
2016170323
2017167595
2018166331
2019167588
2020166466
Bron: CBS Brontabel als csv (84 bytes)

Aantal cliënten

Aantal cliënten in duizendtallen
2017201820192020
Totaal aantal cliënten336,6339,6343,2349,8
Medisch-specialistische zorg253,2247,5246,3240,5
Verloskundige zorg253254,6255,6266
Kraamzorg229,6227,2224,8230,5
Integrale Geboortezorg9,814,919,623,5
Bron: Vektis Brontabel als csv (243 bytes)

Overdrachten naar tweedelijns geboortezorg

Overdrachten naar tweedelijns geboortezorg In procenten
20162017201820192020
Overdrachten naar tweedelijns geboortezorg (in procenten)40,80%41,80%44,30%
Bron: Perined Brontabel als csv (109 bytes)

Plaats van bevalling

Plaats van bevalling In procenten
20162017201820192020
thuis12,9%12,7%12,9%12,7%14,9%
geboortecentrum15,4%15,1%15,0%14,6%12,1%
2e lijn71,0%71,5%71,0%72,7%69,1%
onbekend0,7%0,7%1,1%0,0%3,9%

*Cijfers over het jaar 2020 worden berekend op basis van een nieuwe dataspecificatie. Daarom kunnen de cijfers over het jaar 2020 niet volledig worden vergeleken met de voorgaande jaren.

Bron: Perined Brontabel als csv (185 bytes)