Kerncijfers geboortezorg

  • De uitgaven aan geboortezorg stijgen in 2019 met 2,9% iets harder dan in het jaar daarvoor. Ook het aantal cliënten neemt toe. De uitgaven aan integraal bekostigde geboortezorg stijgen relatief het hardst.
  • De daling van het aantal geboorten in Nederland is in 2019 overgegaan in een stijging.
  • In 2019 vond 73% van de bevallingen plaats in de tweede lijn. Dit zijn zowel medische als niet medische bevallingen.
  • In 2019 heeft een eenmalige correctie in de tarieven van de verloskundige zorg plaatsgevonden. 

Totale kosten

Totale kosten Kosten in miljoenen euro’s
2016201720182019
Totale kosten1126,31124,71149,51183,4
Medisch-specialistische zorg624,7589,9578,9586,1
Verloskundige zorg216,5210234,4234,3
Kraamzorg285,1296,3289,9300,8
Integraal bekostigde geboortezorg28,546,362,2
Bron: Vektis Brontabel als csv (247 bytes)

Gemiddelde kosten

Gemiddelde kosten Kosten in euro's
2016201720182019
Totale kosten3537357235953661
Medisch-specialistische zorg2611258825862632
Verloskundige zorg826830921917
Kraamzorg1222129012761338
Integraal bekostigde geboortezorg291430993179

**Het experiment bekostiging integrale geboortezorg is gestart in 2017. De organisaties die hier gebruik van maken zitten vaak nog in een opstartfase en het kan zijn dat nog niet alle zorg geleverd wordt vanuit de integrale geboortezorg organisatie. De gemiddelde kosten kunnen hierdoor anders uitvallen en zijn niet direct te vergelijken met de gemiddelde kosten binnen de monodisciplinaire bekostiging.

Bron: Vektis Brontabel als csv (225 bytes)

Aantal geboorten

Aantal geboorten
aantal geboorten
2016170.323
2017167.595
2018166.331
2019167.588
Bron: CBS Brontabel als csv (75 bytes)

Aantal cliënten

Aantal cliënten
2016201720182019
Totaal318445314851319763323270
medisch-specialistische zorg239286227968223828222675
verloskundige zorg261969253017254633255578
kraamzorg233379229606227200224781
integraal bekostigde geboortezorg97761493719573
Bron: Vektis Brontabel als csv (256 bytes)

Overdrachten naar tweedelijns geboortezorg

Overdrachten naar tweedelijns geboortezorg In procenten
overdrachten
2016
2017
201840,8%
201941,8%
Bron: Perined Brontabel als csv (53 bytes)

Plaats van bevalling

Plaats van bevalling In procenten
2016201720182019
thuis12,912,712,912,7
geboortecentrum15,415,11514,6
2e lijn7171,57172,7
onbekend0,70,71,10
Bron: Perined Brontabel als csv (133 bytes)