Overleg NZa
Beeld: ©IP

Over de NZa

Wij maken regels als dat nodig is. Ook houden wij toezicht op zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK. En verder doen wij onderzoek en adviseren het ministerie van VWS en gaan in gesprek met zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Wie zijn wij en wat doen we?

Wij maken regels als dat nodig is

Patiënten hebben recht op een duidelijke zorgnota. Zorgverzekeraars en zorgkantoren leggen in contracten met zorgaanbieders vast welke zorg er geleverd wordt, tegen welke kwaliteit en welk tarief. De NZa helpt hieraan mee door omschrijvingen van de behandelingen (prestaties) vast te stellen. Voor bepaalde behandelingen gelden maximumtarieven. Dit betekent dat de tarieven dan wel lager, maar niet hoger mogen zijn dan dat maximum. De NZa stelt deze maximumtarieven vast op basis van periodiek kostenonderzoek. In een aantal sectoren gelden vrije tarieven: in de gehele  paramedische zorg, het grootste deel van de medisch-specialistische zorg en een deel van de huisartsenzorg. Dit betekent dat de NZa voor deze zorg geen kostenonderzoek doet en geen maximumtarief vaststelt. De minister van VWS en de Tweede Kamer bepalen voor welke zorgsectoren vrije tarieven gelden. 

Wij houden toezicht op zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK

Wij controleren of zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren zich aan de regels houden. We analyseren risico’s en doen onderzoek. Zo is het belangrijk dat zorgverzekeraars iedereen accepteren voor de basisverzekering. Leeftijd, inkomen, leefstijl of gezondheid mogen niets uitmaken. Ze moeten ook zorgen dat de zorgnota klopt. En dat zij burgers vooraf goede informatie geven over de zorg. Informatie over de inhoud en wachttijden van de behandelingen bijvoorbeeld, maar ook wat de zorg patiënten gaat kosten. Daarnaast houden we toezicht op het CAK.

Meer informatie over ons toezicht

Wij doen onderzoek en adviseren het ministerie van VWS

Goede gegevens zijn onmisbaar om goede regels voor de zorg te maken en om toezicht te houden op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ook kunnen we extra controleren als we risico’s zien voor de betaalbaarheid of toegankelijkheid van de zorg. Met behulp van zorgvuldige analyses adviseren we het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


> Bekijk het overzicht van onze onderzoeken en adviezen

Wij praten met zorgaanbieders en zorgverzekeraars

Regelmatig hebben we overleg met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Daarnaast gaan we ook op werkbezoek bij bijvoorbeeld zorgaanbieders waardoor we een beter beeld krijgen van de praktijk. Of nemen we deel aan een congres of ander optreden. Wilt u een van onze medewerkers of bestuurders uitnodigen voor een presentatie of deelname aan een debat? Of wilt u een werkbezoek aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in.

> Bekijk ook het overzicht van onze presentaties of werkbezoeken.

Meer informatie

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …