Kerncijfers kortdurende zorg

  • De uitgaven aan eerstelijnsverblijf dalen in 2022. In 2022 waren de uitgaven € 301,8 miljoen.
  • De uitgaven aan geriatrische revalidatiezorg nemen in 2021 toe maar zijn lager dan 2019. In 2021 waren de uitgaven aan geriatrische revalidatiezorg € 734,2 miljoen.
  • De uitgaven aan geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) stijgen in 2022. In 2022 waren de uitgaven aan gzsp € 75,8 miljoen. Per 1 januari 2020 was een deel van de gzsp overgeheveld naar de Zvw. Per januari 2021 is de gehele gzsp overgeheveld naar de Zvw.
  • Het aantal patiënten van eerstelijnsverblijf neemt af in 2022.
  • Het aantal patiënten dat geriatrische revalidatiezorg ontving nam tussen 2019 en 2020 af maar steeg weer in 2021. In 2020 zagen we waarschijnlijk een effect door corona.
  • Het aantal patiënten van gzsp neemt toe in 2022.
  • De uitgaven aan en aantal patiënten van eerstelijnsverblijf in het kader van COVID-19 verblijf en zorg en nemen hard af in 2022.
  • Het grootste deel van het geleverde eerstelijnsverblijf bestaat uit hoog-complexe zorg.

Bij geriatrische revalidatiezorg mist 2022 omdat deze data door de lange looptijd van de dbc’s nog niet compleet is.

Totale kosten

Totale kosten In miljoenen
20182019202020212022
Totale kosten eerstelijnsverblijf273,3280,5285,2337,6301,8
Totale kosten geriatrische revalidatiezorg744,5754,6658734,5
Totale kosten GZSP7,166,275,8
Bron: Vektis Brontabel als csv (195 bytes)

Groei in kosten

Groei in kosten In procenten
20182019202020212022
Groei in kosten eerstelijnsverblijf3,80%2,60%1,70%18,40%-10,60%
Groei in kosten geriatrische revalidatiezorg4,10%1,40%-14,70%11,60%
Groei in kosten GZSP14,50%
Bron: Vektis Brontabel als csv (204 bytes)

Kosten eerstelijnsverblijf in het kader van COVID-19 verblijf en zorg

Kosten eerstelijnsverblijf in het kader van COVID-19 verblijf en zorg In miljoenen
type202020212022
Kosten eerstelijnsverblijf in het kader van COVID-19 verblijf en zorg34,251,310,4
Brontabel als csv (107 bytes)

Aantal patiënten

Aantal patiënten In duizendtallen
20182019202020212022
Aantal patiënten eerstelijnsverblijf36,736,838,143,237,7
Aantal patiënten geriatrische revalidatiezorg53,653,347,451,9
Aantal patiënten GZSP16,628,733,4
Bron: Vektis Brontabel als csv (201 bytes)

Aantal patiënten eerstelijnsverblijf in het kader van COVID-19 verblijf en zorg

Aantal patiënten eerstelijnsverblijf in het kader van COVID-19 verblijf en zorg In duizendtallen
type202020212022
Aantal patienten eerstelijnsverblijf in het kader van COVID-19 verblijf en zorg6,58,61,9
Brontabel als csv (114 bytes)

Verdeling prestaties eerstelijnsverblijf

Verdeling prestaties eerstelijnsverblijf Op basis van aantal patiënten exclusief eerstelijnsverblijf in het kader van COVID-19 verblijf en zorg
20182019202020212022
hoog-complex51%51%53%56%56%
laag-complex32%29%23%21%18%
palliatief terminale zorg17%18%19%19%20%
experiment0%2%4%4%5%
Bron: Vektis Brontabel als csv (169 bytes)