Kerncijfers geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Aanmeldwachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) - wachttijd in weken
Basis-ggzBasis-ggz Gespec. ggzGespecialiseerde ggz
Instellingen446
Vrijgevestigden3,25,38,6

De wachttijden tot de eerste intake (de aanmeldwachttijden) waren in de gespecialiseerde ggz te lang in september 2016. Bij de vrijgevestigde ggz-aanbieders liep de wachttijd tot aanmelding op tot bijna 9 weken. Dit is fors langer dan de norm van 4 weken. Instellingen voor gespecialiseerde ggz overschreden de norm met gemiddeld 2 weken. De NZa stuurde een actieplan naar het ministerie van VWS om deze wachttijden aan te pakken. 

De wachttijden tot de start van de behandeling (de behandelwachttijden) lagen in september 2016 in de gehele ggz ruim onder de norm van 10 weken.

Bron: Mediquest, peilmoment september 2016 Brontabel als csv (104 bytes)
Behandelwachttijden
Basis-ggzBasis-ggz Gespec. ggzGespecialiseerde ggz
Instellingen1.94.25.3
Vrijgevestigden0.71.01.7

De wachttijden tot de eerste intake (de aanmeldwachttijden) waren in de gespecialiseerde ggz te lang in september 2016. Bij de vrijgevestigde ggz-aanbieders liep de wachttijd tot aanmelding op tot bijna 9 weken. Dit is fors langer dan de norm van 4 weken. Instellingen voor gespecialiseerde ggz overschreden de norm met gemiddeld 2 weken. De NZa stuurde een actieplan naar het ministerie van VWS om deze wachttijden aan te pakken. 

De wachttijden tot de start van de behandeling (de behandelwachttijden) lagen in september 2016 in de gehele ggz ruim onder de norm van 10 weken.

Bron: Mediquest, peilmoment september 2016 Brontabel als csv (110 bytes)
Aantal patiënten in de curatieve en langdurige ggz
2011201220132014
Curatieve ggz124996211048881124796947324
Huisarts poh ggz95183122716183603368315

Zowel in de curatieve ggz als in de langdurige ggz (zie grafiek hieronder) daalt het aantal patiënten. Deze daling wordt deels verklaard door de overheveling van delen van de zorg (de jeugd-ggz en beschermd wonen) naar de gemeenten. 

Het aantal patiënten bij de praktijkondersteuner ggz van de huisarts neemt fors toe.

De data van het aantal patiënten langdurige ggz in 2015 is nog voorlopig.

Bron: Vektis Brontabel als csv (114 bytes)
Aantal patiënten langdurige ggz
Voortgezet verblijf vanwege behandeling (ggz-b)Beschermd wonen (ggz-c)
20129.73424.126
20139.46324.456
20149.06823.705
20157.664
Bron: Vektis Brontabel als csv (144 bytes)
Uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg (ggz) Totale uitgaven ggz
Bedrag (in miljoen euro)
20126.457
20136.383
20146.475
20154.098
20164.149

In 2016 gaven we ruim 4,1 miljard euro uit aan ggz voor volwassenen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2015. Deze cijfers zijn voorlopige cijfers. 

In 2012-2014 waren de uitgaven hoger, omdat toen ook de jeugd-ggz en beschermd wonen bij deze uitgaven hoorden. In de langdurige ggz zien we daarnaast dat de uitgaven licht dalen tussen 2015 en 2016. De uitgaven aan curatieve ggz-behandelingen zijn in 2016 juist iets hoger dan in 2015. De uitgaven aan poh-ggz zijn in 2016 ongeveer hetzelfde als in 2015.

Bron: ZiNL, Vektis, NZa Brontabel als csv (87 bytes)
Uitgaven ggz: langdurige zorg
Bedrag (in miljoen euro)
20122314
20132325
20142341
2015664
2016561

In 2016 gaven we ruim 4,1 miljard euro uit aan ggz voor volwassenen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2015. Deze cijfers zijn voorlopige cijfers. 

In 2012-2014 waren de uitgaven hoger, omdat toen ook de jeugd-ggz en beschermd wonen bij deze uitgaven hoorden. In de langdurige ggz zien we daarnaast dat de uitgaven licht dalen tussen 2015 en 2016. De uitgaven aan curatieve ggz-behandelingen zijn in 2016 juist iets hoger dan in 2015. De uitgaven aan poh-ggz zijn in 2016 ongeveer hetzelfde als in 2015.

Bron: ZiNL, Vektis, NZa Brontabel als csv (80 bytes)
Uitgaven ggz: curatieve zorg
Bedrag (in miljoen euro)
20124114
20134011
20144025
20153295
20163450

In 2016 gaven we ruim 4,1 miljard euro uit aan ggz voor volwassenen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2015. Deze cijfers zijn voorlopige cijfers. 

In 2012-2014 waren de uitgaven hoger, omdat toen ook de jeugd-ggz en beschermd wonen bij deze uitgaven hoorden. In de langdurige ggz zien we daarnaast dat de uitgaven licht dalen tussen 2015 en 2016. De uitgaven aan curatieve ggz-behandelingen zijn in 2016 juist iets hoger dan in 2015. De uitgaven aan poh-ggz zijn in 2016 ongeveer hetzelfde als in 2015.

Bron: ZiNL, Vektis, NZa Brontabel als csv (82 bytes)
Uitgaven poh-ggz
Bedrag (in miljoen euro)
201229
201347
201419
2015138
2016138

In 2016 gaven we ruim 4,1 miljard euro uit aan ggz voor volwassenen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2015. Deze cijfers zijn voorlopige cijfers. 

In 2012-2014 waren de uitgaven hoger, omdat toen ook de jeugd-ggz en beschermd wonen bij deze uitgaven hoorden. In de langdurige ggz zien we daarnaast dat de uitgaven licht dalen tussen 2015 en 2016. De uitgaven aan curatieve ggz-behandelingen zijn in 2016 juist iets hoger dan in 2015. De uitgaven aan poh-ggz zijn in 2016 ongeveer hetzelfde als in 2015.

Bron: ZiNL, Vektis, NZa Brontabel als csv (74 bytes)