Kerncijfers huisartsenzorg

  • De totale kosten voor huisartsenzorg stijgen in 2021 met 2,5% naar 4,0 miljard euro.
  • Het aantal consulten/visites stijgt in 2021 van 72,1 miljoen naar 76,8 miljoen.
  • Het gemiddeld aantal reguliere consulten/visites per verzekerde patiënt stijgt naar een niveau hoger dan in 2019. Mogelijk is dit deels een inhaalslag na de coronapandemie.
  • In de monitor contractering huisartsenzorg 2022 staat meer achtergrond over de ontwikkelingen van de kosten in de huisartsenzorg.

Voetnoot bij de poh-ggz:
De oplettende lezer kan een verschil in kosten voor praktijkondersteuning huisarts (poh) ontdekken tussen de kerncijfers van de huisartsenzorg en de ggz. Dit verschil is het gevolg van de beslissing om kosten poh-ggz in segment 3 niet mee te nemen bij het berekenen van de totale kosten, aangezien in dat segment onvoldoende transparant is via welke zorgprestaties zorg door de poh-ggz wordt (mee-)bekostigd.

Totale kosten (inclusief ANW)

Totale kosten (inclusief ANW) Kosten in miljoenen euro’s
20172018201920202021
Totaal kosten huisartsenzorg3251,503430,903659,903940,604041,00
Bron: Vektis Brontabel als csv (97 bytes)

Groei in kosten

Groei in kosten In procenten
2018201920202021
Groei kosten huisartsenzorg5,56,77,72,5
Bron: Vektis Brontabel als csv (67 bytes)

Aantal consulten

Aantal consulten In miljoen
20172018201920202021
Aantal consulten70,371,974,172,176,8
Bron: Vektis Brontabel als csv (70 bytes)

Aantal bij huisarts ingeschreven verzekerden

Aantal bij huisarts ingeschreven verzekerden In duizenden
20172018201920202021
Aantal bij huisarts ingeschreven verzekerden1652816479165521664416700
Brontabel als csv (103 bytes)

Aantal consulten per verzekerde

Aantal consulten per verzekerde
20172018201920202021
Aantal consulten per verzekerde4,34,44,54,34,6
Bron: Nivel Brontabel als csv (80 bytes)

Uitgaven poh ggz

Uitgaven poh ggz Kosten in miljoenen euro’s
20172018201920202021
Kosten POH GGZ164,5173188,3204,6216,6
Bron: Vektis Brontabel als csv (71 bytes)

Groei uitgaven poh ggz

Groei uitgaven poh ggz
2018201920202021
Jaarlijkse groei kosten POH GGZ5,28,98,75,9
Bron: Vektis Brontabel als csv (71 bytes)

Totale kosten huisartsenzorg binnen 3 segmenten

Totale kosten huisartsenzorg binnen 3 segmenten Kosten in miljoenen euro’s
20172018201920202021
S12033,52132,32276,72321,22495
S2490,2491510,4557,2573,7
S3341,9400,4443,9452,5499,4
Total2865,63023,732313330,93568,1

*De totale kosten in deze tabel zijn exclusief kosten voor ANW zorg, verloskunde en prestaties buiten segmenten.

Bron: Vektis Brontabel als csv (170 bytes)

Aandeel segmenten in de uitgaven

Aandeel segmenten in de uitgaven In procenten
20172018201920202021
S1 inschrijfgeld en consulten71,00%70,50%70,50%69,70%69,90%
S2 multidisciplinaire zorg17,10%16,20%15,80%16,70%16,10%
S3 innovatie11,90%13,20%13,70%13,60%14,00%
Bron: Vektis Brontabel als csv (205 bytes)