Kerncijfers huisartsenzorg

  • De totale kosten voor huisartsenzorg stijgen in 2022 met 3,6% naar 4,2 miljard euro.
  • Het aantal consulten/visites stijgt in 2022 van 77,1 miljoen naar 77,9 miljoen.
  • Het gemiddeld aantal reguliere consulten/visites per verzekerde patiënt stabiliseert in 2022.

Voetnoot bij de poh-ggz:
De oplettende lezer kan een verschil in kosten voor praktijkondersteuning huisarts (poh) ontdekken tussen de kerncijfers van de huisartsenzorg en de ggz. Dit verschil is louter gevolg van de beslissing om een bepaalde kostencluster (horend bij module 3) wel/niet mee te nemen bij het berekenen van de totale kosten.   

Totale kosten (inclusief ANW)

Totale kosten (inclusief ANW) Kosten in miljoenen euro’s
20182019202020212022
Totaal kosten huisartsenzorg3430,93659,93940,64073,34219,2
Bron: Vektis Brontabel als csv (92 bytes)

Groei in kosten

Groei in kosten In procenten
2019202020212022
Groei kosten huisartsenzorg6,77,73,43,6
Bron: Vektis Brontabel als csv (67 bytes)

Aantal consulten

Aantal consulten In miljoen
20182019202020212022
Aantal consulten71,974,172,177,177,9
Bron: Vektis Brontabel als csv (70 bytes)

Aantal bij huisarts ingeschreven verzekerden

Aantal bij huisarts ingeschreven verzekerden In duizenden
20182019202020212022
Aantal bij huisarts ingeschreven verzekerden1647916552166441671716782
Brontabel als csv (103 bytes)

Aantal consulten per verzekerde

Aantal consulten per verzekerde
20182019202020212022
Aantal conconsulten per verzekerde4,44,54,34,64,6
Bron: Nivel Brontabel als csv (83 bytes)

Uitgaven poh ggz

Uitgaven poh ggz Kosten in miljoenen euro’s
20182019202020212022
Kosten POH GGZ173188,3204,6217,1235,3
Bron: Vektis Brontabel als csv (71 bytes)

Groei uitgaven poh ggz

Groei uitgaven poh ggz
20182019202020212022
Jaarlijkse groei kosten POH GGZ08,98,76,18,4
Bron: Vektis Brontabel als csv (78 bytes)

Totale kosten huisartsenzorg binnen 3 segmenten

Totale kosten huisartsenzorg binnen 3 segmenten Kosten in miljoenen euro’s
20182019202020212022
S12132,32276,724882500,62577
S2491510,4557,2574,1550,3
S3399,5443451,5525,5599,3
Totaal3022,73230,23496,73600,23726,7

*De totale kosten in deze tabel zijn exclusief kosten voor ANW zorg, verloskunde en prestaties buiten segmenten.

Bron: Vektis Brontabel als csv (169 bytes)

Aandeel segmenten in de uitgaven

Aandeel segmenten in de uitgaven In procenten
20182019202020212021
S1 inschrijfgeld en consulten70,50%70,50%71,20%69,50%69,10%
S2 multidisciplinaire zorg16,20%15,80%15,90%15,90%14,80%
S3 innovatie13,20%13,70%12,90%14,60%16,10%
Bron: Vektis Brontabel als csv (205 bytes)