Kerncijfers wijkverpleging

  • De kosten van wijkverpleging nemen af met 3% in 2019. Ook het aantal patiënten neemt af net als de gemiddelde kosten per patiënt.
  • Het aantal aanbieders van wijkverpleging daalt met ruim 300 aanbieders in 2019.
  • In 2020 neemt het aantal aanbieders dat gebruik maakt van zorgplan 'is realisatie tenzij' toe. Het aantal aanbieders dat gebruik maakt van enkel de 5-minutenregistratie neemt af.
  • In de monitor contractering wijkverpleging 2020 staat meer achtergrond over de ontwikkelingen in de contractering van wijkverpleging.
  • Equalis heeft een onderzoek gedaan naar de onderschrijding van het budgettair kader wijkverpleging

*Kerncijfers zijn gebaseerd op de cijfers van Vektis tenzij anders vermeld.

Totale kosten

Totale kosten In miljoenen euro's
201720182019
Totale kosten (x miljoen euro)344736263527
Brontabel als csv (64 bytes)

Groei in kosten

Groei in kosten
20182019
Groei in kosten5%-3%
Brontabel als csv (36 bytes)

Aantal aanbieders

Aantal aanbieders
201720182019
Aantal aanbieders266330472741
Brontabel als csv (51 bytes)

Aantal patiënten

Aantal patiënten
201720182019
Aantal patienten557173,00588926,00586403,00
Brontabel als csv (65 bytes)

Gemiddelde kosten per patiënt

Gemiddelde kosten per patiënt Bedragen in euro's
jaargemiddelde kosten
20176186
20186156
20196015
Brontabel als csv (57 bytes)

Nieuwe contracten

Nieuwe contracten
GeaccepteerdAfgewezen
Zorgverzekeraar 15040
Zorgverzekeraar 25840
Zorgverzekeraar 3108
Zorgverzekeraar 47644
Zorgverzekeraar 5155148
Zorgverzekeraar 6108
Zorgverzekeraar 7324
Zorgverzekeraar 8240
Zorgverzekeraar 9108
Zorgverzekeraar 103610
Zorgverzekeraar 1100
Bron: monitor contractering wijkverpleging Brontabel als csv (297 bytes)

Zorgplan is realisatie tenzij

Zorgplan is realisatie tenzij In procenten
jaar 2019jaar 2020
5-minuten registratie5234
Zorgplan is planning is realisatie, tenzij3535
Volgens zorgplan en deels 5-minuten correctie achteraf-21
Dubbele registratie96
Anders45
Bron: monitor contractering wijkverpleging Brontabel als csv (199 bytes)