Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze website vindt u links naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties vindt u in ons documentenplatform. De documenten die hieronder staan zijn veelgestelde vragen.

353 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Is het toegestaan dat de zorgverzekeraar strengere eisen stelt aan wie regiebehandelaar mag zijn?

Ja, de zorgverzekeraar kan de lijst met regiebehandelaars beperken in haar afspraken met zorgaanbieders (gecontracteerde ...

Vraag en antwoord

Wanneer mag je mutatiedagen declareren na overlijden van een cliënt?

Een verpleeghuis of verzorgingshuis ontvangt maximaal 13 dagen een vergoeding als een bewoner is overleden, in de vorm van ...

Vraag en antwoord

Mogen de middelen waardigheid en trots gedeclareerd worden bij afwezigheid?

De middelen waardigheid en trots mogen bij afwezigheid in rekening gebracht worden als hiervoor afspraken zijn gemaakt tussen de ...

Vraag en antwoord

Mag ik een mutatiedag declareren bij een verhuizing van een cliënt binnen één organisatie?

Als een cliënt verhuist van locatie A naar locatie B binnen dezelfde organisatie, kan één mutatiedag gedeclareerd worden. ...

Vraag en antwoord

Als een niet basis-pakketzorg consult 90 minuten duurt, mag ik dan 1,5 keer het tarief voor de ozp niet-basispakketzorg consult declareren?

Nee, per onafgebroken tijdsspanne mag éénmalig een prestatie ozp niet-basispakketzorg in rekening worden gebracht. Dit geldt ook ...

Vraag en antwoord

Hoeveel uur zorg moet geleverd worden binnen een zorgzwaartepakket?

Wij bepalen niet het aantal uren dat per zorgzwaartepakket geleverd moet worden. De zorgzwaartepakketten zijn globaal omschreven ...

Vraag en antwoord

Welke vormen van langdurige zorg zijn er?

De langdurige zorg kent verschillende leveringsvormen.

Vraag en antwoord

Wie mogen zorg leveren vanuit de Wlz?

Alle zorgaanbieders in een organisatorisch verband met een Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)-toelating kunnen deze zorg ...

Vraag en antwoord

Wanneer is het kostenonderzoek afgerond en wanneer zijn de tarieven vastgesteld?

Het kostenonderzoek bestond uit twee fases. 

Vraag en antwoord

Waarom is er een kostenonderzoek in de Wlz uitgevoerd?

De huidige tarieven voor prestaties in de Wet langdurige zorg zijn gebaseerd op de praktijk van een aantal jaren geleden.

Vraag en antwoord