Hoe realiseren we integrale netwerkzorg?

(Logo Congres Wijkverpleging 2019 komt in.)

INSPIRERENDE MUZIEK

(De wijkverpleegkundige loopt binnen door de hal van een flat, belt aan en laat zichzelf binnen. De cliënt zit in de woonkamer met een kop koffie.)

WIJKVERPLEEGKUNDIGE: Goedemorgen.

CLIËNT: Goeiemorgen. Wie is het vandaag?

(De wijkverpleegkundige wordt geïnterviewd en haar naam komt in beeld: Corina Hameete, Wijkverpleegkundige.)

WIJKVERPLEEGKUNDIGE: Ik vind het heel leuk dat je altijd weer bij verschillende mensen thuis komt. Mensen zijn in een hele kwetsbare situatie. En je bent eigenlijk altijd de gast bij mensen thuis.

(De cliënt en wijkverpleegkundige zijn met elkaar in gesprek.)

WIJKVERPLEEGKUNDIGE: Hoe is het ermee?

CLIËNT: Gaat wel, hoor.

(De wijkverpleegkundige wordt geïnterviewd.)

WIJKVERPLEEGKUNDIGE: Ik ga eerst altijd kijken wat voor mogelijkheden ze zelf hebben. Van familie of kennissen of buren. En dan gaan we kijken wat ze nodig hebben. Dus wat kan iemand nog zelf en wat hebben ze dan nog nodig om thuis te kunnen blijven?

(De wijkverpleegkundige behandelt de cliënt en is met haar in gesprek.)

WIJKVERPLEEGKUNDIGE: Ja, u heeft al zo vaak meegemaakt hoe het gaat, hè?

(De cliënt wordt geïnterviewd en haar naam komt in beeld: Mevrouw De Haan, Cliënte.)

CLIËNT: Ik ben ontzettend blij met de wijkverpleging. Die helpen je met adressen waar je zijn moet. Als leek weet je dat allemaal niet. Ik wist niet eens wat een ergotherapeut was, bij wijze van.

(De wijkverpleegkundige wordt geïnterviewd.)

WIJKVERPLEEGKUNDIGE: De samenwerking is heel belangrijk, zodat je goede behandeling richting de cliënt kan houden. En gewoon korte lijnen met elkaar. Zodat ook duidelijk is naar de cliënt toe waar je mee bezig bent. Het is heel belangrijk dat bijvoorbeeld de apotheker iets signaleert en dat aan ons doorgeeft zodat wij dat op kunnen pakken. En met een casemanager dementie en met de praktijkondersteuners. Gewoon regelmatig overleg. Dat hoeft niet heel lang te zijn. Maar kort overleg, zodat je weer weet waar we allemaal mee bezig zijn. Daar zie ik een heel groot voordeel in. Ja.

(Logo Congres Wijkverpleging 2019 komt in.)