Is er een aparte prestatie voor een telefonisch consult voor gzsp?

Nee, er is geen aparte prestatie voor een telefonisch consult.

Het telefonisch consult is onderdeel van de prestatie voor de specialist ouderengeneeskunde/arts verstandelijk gehandicapten. Voor een telefonisch consult kunnen daarom de prestaties van de gzsp worden gedeclareerd. Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Dat betekent dat een eerste contactmoment digitaal mag plaatsvinden als het de reguliere vorm van zorg kan vervangen.