Kan een verpleegkundig specialist of een basisarts declareren onder de gzsp?

Ja, dat kan. Binnen de Zorgverzekeringswet wordt zorg functioneel omschreven. Dit betekent dat de prestatiebeschrijvingen van de gzsp niet gekoppeld worden aan een functionaris, maar dat een zorgverlener, indien bevoegd en bekwaam, deze zorg kan leveren en in rekening mag brengen.

Aangezien een verpleegkundig specialist of een basisarts niet dezelfde opleiding heeft als een specialist ouderengeneeskunde (so) of arts verstandelijk gehandicapten (avg), zal een verpleegkundig specialist of een basisarts in de praktijk niet beschikken over het gehele arsenaal van de zorg die de so of avg biedt. Een verpleegkundig specialist of een basisarts kan echter wel (deels zelfstandig) zorg leveren in het kader van gzsp (indien en voor zover bevoegd en bekwaam). Daarnaast kan de verpleegkundig specialist of een basisarts zorg leveren onder verantwoordelijkheid van de so/avg.

Zorg geleverd door een verpleegkundig specialist of basisarts kan, indien voldaan is aan het voorgaande, gedeclareerd worden via de prestatie van de so/avg, zoals beschreven in de Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (TB/REG-24618-01). Er zijn geen aparte prestaties voor een verpleegkundig specialist of een basisarts in het kader van gzsp. Wel kan het zo zijn dat een zorgverzekeraar in de polisvoorwaarden beperkende voorwaarden heeft opgenomen wie zorg mag leveren in het kader van gzsp. Mogelijk hebben zij de verpleegkundig specialist of een basisarts uitgesloten van vergoeding.