Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze website vindt u links naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties vindt u in ons documentenplatform. De documenten die hieronder staan zijn veelgestelde vragen.

330 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat is het maximaal aantal behandelminuten per prestatie?

Wij hebben geen maximum aantal behandelminuten vastgesteld. Het is niet toegestaan een prestatie af te sluiten omdat het aantal ...

Vraag en antwoord

Mag ik een nieuwe prestatie openen als er meer behandelingen nodig zijn dan verwacht?

Tijdsbesteding heeft geen relatie met de in rekening te brengen prestatie. De zorgzwaarte is leidend.

Vraag en antwoord

Hoe bepaal ik het patiëntprofiel?

Het patiëntprofiel is gebaseerd op vijf objectieve criteria: DSM-stoornis, de ernst van de problematiek, het risico, de ...

Vraag en antwoord

Mag een patiënt zowel in de basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz in behandeling zijn?

De regels van de NZa verhinderen niet dat een patiënt zowel in de basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz in behandeling is. ...

Vraag en antwoord

Wat is het prijsindexcijfer voor personele kosten?

De indexering van de personele kosten gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de ...

Vraag en antwoord

Wat is het prijsindexcijfer materiële kosten?

Met ingang van 1998 worden voor zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de materiële kosten en de ...

Vraag en antwoord

Wat is het indexcijfer voor de kapitaallasten?

Kapitaallasten zijn rentelasten en afschrijvingslasten van activa. De NZa berekent jaarlijks het indexcijfer voor kapitaallasten.

Vraag en antwoord

Wat is het indexcijfer voor kostenbedragen van (dbc)zorgproducten?

Dit is de jaarlijkse indexering van de kostenbedragen voor (dbc)zorgproducten waarvoor een maximumtarief geldt. Deze bedragen ...

Vraag en antwoord

Mag ik kosten declareren voor het uitschrijven van een recept?

U mag geen kosten in rekening brengen voor het uitschrijven van een recept, ook niet als er een recept naar een andere apotheek ...

Vraag en antwoord

Aan welke voorwaarden moet het experiment integrale geboortezorg voldoen?

Experimenten met integrale bekostiging in de geboortezorg voldoen al aan twee voorwaarden, namelijk:

Vraag en antwoord