Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze website vindt u links naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties vindt u in ons documentenplatform. De documenten die hieronder staan zijn veelgestelde vragen.

359 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Als een crisis na 28 dagen niet is afgewend, moet er dan een vervolg-dbc worden geopend?

Bij een crisis-dbc wordt geen onderscheid gemaakt tussen initiële en vervolg-dbc’s. Er wordt alleen onderscheid gemaakt tussen ...

Vraag en antwoord

Als een crisis-dbc na een dag wordt gesloten, de patiënt de week erna reguliere behandeling krijgt en een week later weer in crisis vervalt, moet de crisis-dbc heropend worden. Wat doe ik dan met de activiteiten voor de reguliere behandeling die nu parallel lopen aan de crisis-dbc?

Als er sprake is van parallelle zorgtrajecten, moet de behandelaar de geboden zorg registreren op de dbc waarop deze betrekking ...

Vraag en antwoord

Hoe ga ik om met een gewijzigde primaire diagnose?

Als de primaire diagnose tijdens de initiële dbc wijzigt, wordt de diagnose van die initiële dbc aangepast. Er wordt dus géén ...

Vraag en antwoord

Als een patiënt niet komt opdagen op een afspraak of bij een geplande opname, mag ik hiervoor dan No-show registreren?

Het is niet toegestaan om behandeltijd te registreren op de activiteit No-show. Het is wel mogelijk om reistijd te schrijven op ...

Vraag en antwoord

Wat betekent de voetnoot ‘met ggz-differentiatie’ bij twee beroepen in de beroepentabel?

In de beroepentabel staat bij de beroepen maatschappelijk werkende en vaktherapeut psychomotorisch in een voetnoot dat er sprake ...

Vraag en antwoord

Welke tarieven en codelijsten gelden voor activiteiten in een dbc uit jaar x die doorloopt in jaar (x+1)?

In principe is de openingsdatum van de dbc bepalend voor de tarieven en regels. Voor activiteiten (uit de Codelijst ...

Vraag en antwoord

Aan wie moet ik declareren als de patiënt tijdens de looptijd van de dbc van zorgverzekeraar verandert?

Wanneer de cliënt gedurende het dbc-traject is veranderd van ziektekostenverzekeraar, dient de dbc te worden gedeclareerd bij de ...

Vraag en antwoord

Is het mogelijk om meerdere regiebehandelaars in één dbc te hebben?

Ja, het is mogelijk dat in één dbc verschillende regiebehandelaars de verantwoordelijkheid dragen voor de behandeling van de ...

Vraag en antwoord

Ben ik verplicht om garantie te geven?

Wij hebben in onze regelgeving niets vastgelegd over garantie binnen de mondzorg. 

Vraag en antwoord

Mag ik voor het vastzetten van een draadspalk de prestatie 'Eénvlaksvulling composiet' (V91) declareren?

Nee, de prestatie V91 mag alleen in rekening worden gebracht als er ook een éénvlaksvulling composiet is uitgevoerd. Voor het ...

Vraag en antwoord