Welk tarief kan ik in rekening brengen voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden?

Voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden geldt in 2020 een maximumtarief van €86,57. U kunt daarbij de declaratiecode 119053 vermelden.

Het tarief vindt u in de Tariefbeschikking generalistische basis-ggz (TB/REG-20631-02). Het tarief geldt ook voor de gespecialiseerde ggz.