Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze website vindt u links naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties vindt u in ons documentenplatform. De documenten die hieronder staan zijn veelgestelde vragen.

353 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wanneer kan een ozp niet-basispakketzorg in rekening worden gebracht?

De ozp kunt u gebruiken voor het declareren van zorg die staat in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) maar die niet ...

Vraag en antwoord

Hoeveel prestaties per jaar kan een patiënt krijgen in de basis-ggz?

Wij leggen geen beperking op aan het aantal in rekening te brengen prestaties per jaar. Zorgverzekeraars kunnen in hun ...

Vraag en antwoord

Wanneer breng ik de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening?

U brengt bij één van onderstaande afsluitredenen de prestatie onvolledig behandeltraject in rekening. Een toelichting kunt u ...

Vraag en antwoord

Wat is het maximaal aantal behandelminuten per prestatie?

Wij hebben geen maximum aantal behandelminuten vastgesteld. Het is niet toegestaan een prestatie af te sluiten omdat het aantal ...

Vraag en antwoord

Mag ik een nieuwe prestatie openen als er meer behandelingen nodig zijn dan verwacht?

Tijdsbesteding heeft geen relatie met de in rekening te brengen prestatie. De zorgzwaarte is leidend.

Vraag en antwoord

Hoe bepaal ik het patiëntprofiel?

Het patiëntprofiel is gebaseerd op vijf criteria: DSM-stoornis, de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het ...

Vraag en antwoord

Mag een patiënt zowel in de basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz in behandeling zijn?

De regels van de NZa verhinderen niet dat een patiënt zowel in de basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz in behandeling is. ...

Vraag en antwoord

Wat is het prijsindexcijfer voor personele kosten?

De indexering van de personele kosten gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de ...

Vraag en antwoord

Wat is het prijsindexcijfer materiële kosten?

Met ingang van 1998 worden voor zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de materiële kosten en de ...

Vraag en antwoord

Wat is het indexcijfer voor de kapitaallasten?

Kapitaallasten zijn rentelasten en afschrijvingslasten van activa. De NZa berekent jaarlijks het indexcijfer voor kapitaallasten.

Vraag en antwoord