Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze website vindt u links naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties vindt u in ons documentenplatform. De documenten die hieronder staan zijn veelgestelde vragen.

331 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Mag ik een mutatiedag declareren bij een verhuizing van een cliënt binnen één organisatie?

Als een cliënt verhuist van locatie A naar locatie B binnen dezelfde organisatie, kan één mutatiedag gedeclareerd worden. ...

Vraag en antwoord

Als een niet basis-pakketzorg consult 90 minuten duurt, mag ik dan 1,5 keer het tarief voor de ozp niet-basispakketzorg consult declareren?

Nee, per onafgebroken tijdsspanne mag éénmalig een prestatie ozp niet-basispakketzorg in rekening worden gebracht. Dit geldt ook ...

Vraag en antwoord

Hoeveel uur zorg moet geleverd worden binnen een zorgzwaartepakket?

Wij bepalen niet het aantal uren dat per zorgzwaartepakket geleverd moet worden. De zorgzwaartepakketten zijn globaal omschreven ...

Vraag en antwoord

Welke vormen van langdurige zorg zijn er?

De langdurige zorg kent verschillende leveringsvormen.

Vraag en antwoord

Wie mogen zorg leveren vanuit de Wlz?

Alle zorgaanbieders in een organisatorisch verband met een Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)-toelating kunnen deze zorg ...

Vraag en antwoord

Wanneer is het kostenonderzoek afgerond en wanneer zijn de tarieven vastgesteld?

Het kostenonderzoek bestond uit twee fases. 

Vraag en antwoord

Waarom is er een kostenonderzoek in de Wlz uitgevoerd?

De huidige tarieven voor prestaties in de Wet langdurige zorg zijn gebaseerd op de praktijk van een aantal jaren geleden.

Vraag en antwoord

Wanneer kan een ozp niet-basispakketzorg in rekening worden gebracht?

De ozp kunt u gebruiken voor het declareren van zorg die wel zorg is zoals beschreven in de Wet marktordening gezondheidszorg ...

Vraag en antwoord

Hoeveel prestaties per jaar kan een patiënt krijgen in de basis-ggz?

Wij leggen geen beperking op aan het aantal in rekening te brengen prestaties per jaar. Zorgverzekeraars kunnen in hun ...

Vraag en antwoord

Wanneer breng ik de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening?

U brengt bij één van onderstaande afsluitredenen de prestatie onvolledig behandeltraject in rekening. Een toelichting kunt u ...

Vraag en antwoord