Wat is goed bestuur?

(Logo Congres Wijkverpleging 2019 komt in.)

INSPIRERENDE MUZIEK

(Een cliënt zit in een rolstoel in haar woonkamer en kijkt uit het raam.)

VOICE-OVER: Alle inwoners van Nederland moeten kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg als zij dat nodig hebben.

(Een cliënt doet de afwas. Er verschijnen titels in beeld: 'Goede zorg' en 'Betaalbare zorg'.)

VOICE-OVER: Hiervoor moeten zorgaanbieders de kwaliteit en organisatie van hun instelling of praktijk op orde hebben.

(Er verschijnen titels in beeld: 'Zorgaanbieders', 'Kwaliteit' en 'Organisatie'.)

VOICE-OVER: Goed bestuur is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

(Er verschijnt een titel in beeld: 'Goed bestuur'.)

VOICE-OVER: Met een onafhankelijke raad van toezicht en transparantie over gemaakte keuzes richting belanghebbenden.

(Er verschijnen titels in beeld: 'Raad van Toezicht' en 'Transparantie'.)

VOICE-OVER: Wat is goed bestuur?

(Er verschijnt een titel in beeld: 'Goed bestuur'. Achter de titel zit een blauwe bol met daarachter een netwerk van bollen met lijnen er tussen.)

VOICE-OVER: Goed bestuur bestaat uit een gezonde combinatie van systemen en gedrag en cultuur. Dit zijn voorwaarden waaraan de besturing moet voldoen.

(De blauwe bol wordt verdeeld in kringen met eigenschappen. De binnenste kring laat 'Bestuurders', 'RVT' en 'Cliëntenraad' zien. De volgende kring laat de begrippen 'Regels', 'Protocollen', 'Cultuur', 'Procedures' en 'Gedrag' zien.)

VOICE-OVER: Niemand krijgt dit alleen voor elkaar. Dat doe je samen.

(Rond de blauwe bol verschijnen de titels 'Zorgverzekeraars', 'Gemeenten', 'Inwoners' en 'Banken'.

VOICE-OVER: Waarbij alle belanghebbenden een eigen verantwoordelijkheid hebben. Is dit allemaal in balans?

(De cliënt is weer te zien in haar woonkamer. Een wijkverpleegkundige loopt het beeld in.)

VOICE-OVER: En beweegt het mee met nieuwe kennis en ontwikkelingen en de omgeving van de organisatie?

(De wijkverpleegkundige voert een behandeling uit.)

VOICE-OVER: Dan resulteert dat in georganiseerde, gewenste uitkomsten waar cliënten en patiënten belang bij hebben.

(Twee blauwe bollen verschijnen met de titels 'NZa' en 'IGJ'.

VOICE-OVER: De NZa en IGJ houden toezicht op goed bestuur. Specifiek let de IGJ op de gevolgen voor kwaliteit en veiligheid...

(Naast de twee bollen verschijnen bij 'IGJ' de titels 'Kwaliteit' en 'Veiligheid'.

VOICE-OVER: En de NZa op kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg.

(De bollen draaien van perspectief en naast de NZa-bol verschijnen de titels 'Kwaliteit', 'Betaalbaarheid' en 'Toegankelijkheid'. 

VOICE-OVER: We werken veel samen, zowel preventief als reactief.

(In beeld verschijnen titels: 'Preventief' en 'Reactief'. 

VOICE-OVER: Preventief, door actief contact te zoeken met zorgaanbieders om in gesprek te gaan over bijvoorbeeld de rol van het interne toezicht...

(Rond de titel 'Preventief' zweven bollen met afbeeldingen die contact en intern toezicht uitbeelden.)

VOICE-OVER: Beheersing van risico's van belangenverstrengeling en de maatschappelijke opgave van de organisatie.

(Rond de titel 'Preventief' zweven bollen met afbeeldingen die belangenverstrengeling en de maatschappelijke opgave uitbeelden.)

VOICE-OVER: En reactief. 

(De titel 'Reactief' komt in beeld.)

VOICE-OVER: Bijvoorbeeld als er een melding binnenkomt dan onderzoeken de NZa en IGJ die.

(Een wijkverpleegkundige loopt buiten over een gallerij van een flatgebouw.)

VOICE-OVER: Samen werken we zo allemaal aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle cliënten en patiënten in heel Nederland.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit komt in. Onder het logo staat: 'Wij werken aan goede en betaalbare zorg'.)