Wanneer geldt het eigen risico als er zorg wordt geleverd door een specialist ouderengeneeskunde en/of arts verstandelijk gehandicapten?

De prestatie ‘Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden’ valt onder het eigen risico. Als de specialist ouderengeneeskunde en/of arts verstandelijke gehandicapten of deze zorg declareert, dan geldt het eigen risico.

Wanneer de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en/of arts verstandelijk gehandicapten onderdeel is van een integrale ketenzorg en het dus de zorggroep is die declareert (prestaties in segment 2, beschreven in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 (BR/REG-24132a), dan gelden de regels van de multidisciplinaire zorg en geldt er geen eigen risico. De specialist ouderengeneeskunde en/of arts verstandelijk gehandicapten kan zijn zorg via onderlinge dienstverlening declareren bij de zorggroep.

Vvt-instelling

Als een vvt-instelling de prestatie ‘Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden’ declareert en die geleverde zorg dus ook is geleverd aan een patiënt zonder Wlz-indicatie dan geldt het eigen risico. Als een vvt instelling declareert en de geleverde zorg door de specialist ouderengeneeskunde en/of arts verstandelijk gehandicapten is voor een patiënt met Wlz-indicatie dan geldt het eigen risico niet. Er wordt dan namelijk Wlz-zorg geleverd en gelden dan ook de Wlz-prestaties (zonder eigen risico). Er kan dan geen gzsp prestatie worden gedeclareerd (zie vraag: Mag een cliënt met een Wlz-indicatie zorg ontvangen dat gedeclareerd wordt onder de gzsp?).

NB: De bepaling welke vormen van zorg vallen onder het eigen risico is aan ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en niet aan de Nederlandse Zorgautoriteit.