Een zorginstelling besluit de behandeling bij patiënten te stoppen als voorzorgsmaatregel voor het coronavirus. Hierdoor kan ik geen zorg ontvangen. Mag dit?

In deze extreme situatie is het noodzakelijk verstandige keuzes te maken over de inzet van zorgcapaciteit. De behandelend arts bepaalt of electieve zorg plaats kan vinden of dat hij de zorg uitstelt en de patiënt daarover informeert. Soms kan dat leiden tot het overschrijden van de Treeknorm (de norm die stelt wat de maximale wachttijd is voor een behandeling). Dit is natuurlijk heel vervelend voor betrokken patiënten, maar helaas ook het gevolg van deze extreme situatie. Als de situatie beter wordt zullen wij samen met zorgverzekeraars, zorginstellingen en zorgverleners kijken hoe zij achterstanden in kunnen halen.