Hoe kan ik een consult op afstand registreren in de ggz?

Hiervoor kunt u reguliere consulten registreren. In onze regelgeving is beschreven dat zorginhoudelijk contact zowel ‘face to face’, telefonisch, ‘screen to screen’als ‘bit to bit’ kan plaatsvinden. De mogelijkheden voor zorg op afstand zijn niet verschillend voor de intake- en diagnostiekfase.

Zie voor meer informatie de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2024