Ik wil mijn patiënt overplaatsen van het ziekenhuis naar een Wlz-instelling. Kunnen jullie de regels voor een CIZ-indicatievrije toegang hiervoor versoepelen?

Wij kunnen de regels niet versoepelen. De indicatiestelling ligt wettelijk vast. Het CIZ is verantwoordelijk voor de indicatiestelling en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport voor de wetgeving.