Ik wil mijn patiënt overplaatsen van het ziekenhuis naar een Wlz-instelling. Kunnen jullie de regels voor een CIZ-indicatievrije toegang hiervoor versoepelen?

De indicatiestelling ligt wettelijke vast en ligt bij het CIZ (indicatie zelf) en VWS (wetgeving). Wij hebben hier geen invloed op.